Agrariërs

CDA Molenlanden is trots op de Molenlandse agrarische sector! De agrarische sector draagt het platteland door voedselproductie, landschapsbeheer, waterberging en recreatie. Samen zijn we de rentmeesters van de polder.

De meeste partijen in Molenlanden zijn voor het behoud van een sterke agrarische sector. We moeten dat hier in Molenlanden wel zelf gaan doen.
Den Haag doelen gaat stellen. In onze regio moeten wethouders dat invullen en uitvoeren.

Wij vinden het van belang dat we als agrariers en samen met de agarariers met die opgaven aan de slag gaan. Kennis van het gebied en de agrarische sector is onmisbaar de komende jaren.

Waar gaat het CDA Molenlanden voor:

  • We zetten ons in voor perspectief van aankomende boeren.
  • We willen samen met de agrarische sector plannen maken voor de duurzame ontwikkeling van onze sector en het landschap. We wachten niet op de Den Haag. We leggen ze uit hoe wij het willen.
  • We maken plannen met respect voor het eigendom van de grond. Niet praten over de boer maar met de boer. 
  • We pakken bodemdaling met gerichte maatregelen aan. Het effect van deze maatregelen monitoren we. Want ook bij bodemdaling geldt, “meten = weten”.

Bovenal staan wij voor het behoud van een sterke agrarische sector. Wij willen bereikbaar en benaderbaar zijn. Uw vragen en suggesties zijn welkom. Op deze manier kunnen we ons sterk maken voor de sector
en het gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.