Brandwijk & Molenaarsgraaf

Onze dorpen Molenaarsgraaf en Brandwijk zijn vitale dorpen dankzij een school, actieve verenigingen, kerken, ondernemers en betrokken inwoners. Hier wonen mensen die voor elkaar willen zorgen, samen activiteiten organiseren en zich inzetten voor verenigingen. Gemeente en inwoners werken samen aan een toekomstvisie. Wie kan er beter bedenken hoe een dorp eruit moet zien dan de inwoners zelf? U als inwoners, de klankbordgroep, verenigingen en ondernemers maken sámen met de gemeente de plannen voor woningen, winkels, voorzieningen en parkeergelegenheid. Daarna moeten de plannen ook sámen uitgevoerd worden! Met uw ideeën en initiatieven kunt u rekenen op een actieve en enthousiaste opstelling van het CDA. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin u ruimte heeft om samen dingen te bereiken, waarin mensen steeds meer bij elkaar betrokken raken en wij werken aan een gemeente die daarvoor ruimte en het goede voorbeeld geeft.
 

Dorpspunten verkiezingsprogramma


•  Samen met het dorp het dorpsplan weer oppakken! Het plan lijkt nu onder in de la te liggen. Dat kan niet waar zijn, er moet in onze dorpen gewerkt worden aan oplossingen voor de lange termijn. Een oplossing waar wonen, winkelen, ontmoeting en school samenkomen en ook parkeren en ontsluiting aan de orde zijn.
•  Zwaar verkeer door het dorp zorgt voor schade en onveiligheid, samen nadenken over oplossingen
•  Betaalbare woningen voor jongeren en senioren
•  Er mag wel wat haast gemaakt worden met de plannen om een veilige fietsroute met verlichtinge te maken naar De Put en bushalte N214.
•  Veilige fietsroute naar scholen, op de Dorpsstraat naar de Bron, maar ook naar de Stapsteen en het Wellantcollege door de fiets meer prioriteit te geven aan de smalle kant langs de Graafstroom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.