Ad van Rees

#50

Ad van Rees is onze fractievoorziter. Hij wordt in de fractie, maar ook in de gemeenteraad gewaardeerd vanwege zijn bestuurlijke, verbindende kwaliteiten. Hij is agrariër en is altijd bezig om innovatieve ontwikkelingen, zeker op het gebied van duurzaamheid, toe te passen. Zo doet hij al jaren aan agrarisch natuurbeheer, is één van de pioniers op dat gebied met Den Hâneker. Ad heeft al jaren een dak vol zonnepanelen en doet mee aan proeven om bodemdaling tegen te gaan. Ad was eerder voorzitter van CDA Graafstroom, zat in het bestuur van Den Haneker en is ouderling in de Hervormde gemeente van Brandwijk. Opvallend is ook de hoeveelheid parate kennis van Ad. Kortom, een degelijke bestuurder met enorm veel kennis van zaken. 

Ad heeft in het bijzonder aandacht voor..

Onderwerpen:

  • Financiën
  • Wonen
  • Voedsel

 Woonplaatsen:

  • Streefkerk
  • Bleskensgraaf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.