Schelluinen

Een aantal prioriteiten die CDA Molenlanden heeft gesteld:

We willen aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen. Voor Schelluinen betekent dit inzet op het verminderen van geluidsoverlast door een geluidswerende wal langs de A15.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving. Dat vraagt aandacht voor duurzaamheid en de inrichting van ons gebied. We werken aan de kwaliteit van de openbare ruimtes en aan circulaire economie. Verder vraagt het verbetering van de luchtkwaliteit, die door de toenemende verkeersdrukte op de A15 en A27 wordt beïnvloed. We zetten ons in om de lichtvervuiling door lichtreclames en niet essentiële verlichting van Schelluinen West terug te dringen. 

Veilig leven in Molenlanden vraagt van ons inzet op het bestrijden van verkeersoverlast door sluipverkeer binnen de bebouwde kom. Het tegengaan van misdaad en het omzien naar elkaar stimuleren we door buurtpreventie. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.