Jongeren

Voor en door jongeren

‘Stoffig’ en ‘langdradig’ zijn twee woorden, die jongeren vaak koppelen aan de politiek. Dit betekent niet dat jongeren zich niet bezig houden met politiek. Integendeel. Onderwerpen als het woningtekort en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer leven enorm onder jongeren. Als jongeren van CDA Molenlanden willen wij jongeren een stem geven in de gemeentepolitiek. Dit doen we door in gesprek te gaan met jongeren in de gemeente, mee te denken over oplossingen en problemen aan te kaarten in de gemeenteraad.

In aanloop naar de verkiezingen hebben we de onderwerpen, die jongeren aan het hart gaan, gebundeld in een jongerenprogramma. Een programma voor én door jongeren dus. Het programma is naar onze mening een ambitieus plan, waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen. Op deze manier willen we de onderwerpen die onder jongeren leven de aandacht geven, die ze verdienen. Het jongerenprogramma kun je vinden door op de knop hieronder te drukken.

De jongeren waar je op kunt stemmen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.