Thema: Wonen

Door een tekort aan woningen kunnen huurders en starters moeilijk aan een huis komen, de doorstroom stagneert. CDA Molenlanden wil meer lef en daadkracht, meer tempo en meer woningen! We zetten in op kortere procedures en strategische grondaankopen om te zorgen voor voldoende locaties ook op de langere termijn.

Actief grondbeleid voor sneller meer woningen

De afgelopen jaren is er weinig gebouwd. De belangrijkste reden? De gemeente bouwt niet op eigen grond en laat het over aan projectontwikkelaars. Die fout moet worden hersteld. Het CDA wil dat gaan doen door actief grondbeleid. We moeten zélf grond aankopen om projecten te realiseren. De regie in eigen handen nemen.

Een projectontwikkelaar neemt risico’s en moet geld verdienen aan een project. Logisch, anders begint hij er niet aan. De gemeente kan echter grond kopen en de bestemming wijzigen in ‘wonen’.

We hebben van de afgelopen vier jaar geleerd. Het roer moet om: we moeten veel meer sturend worden bij nieuwe woningbouwprojecten en zelf de regie nemen.

  • Wij willen dat de gemeente kan bepalen waar wat voor soort woningen komen.
  • De gemeente kan sturen wie als eerste in aanmerking komt voor een huis. Om de dorpen vitaal te houden moeten we voorkomen dat jonge mensen wegtrekken, maar moet het ook mogelijk zijn dat ouderen blijven wonen.
  • Er moet mooi gebouwd worden. Passend in het landschap en een lust voor het oog zijn.

Jongeren en eigen inwoners voorrang geven

Momenteel is er een groot woningtekort en huizenprijzen blijven maar stijgen. Jongeren zijn daar de dupe van. Dat is jammer. Jongeren zorgen voor levendigheid en ze helpen de voorzieningen in stand te houden, zoals de dorpsschool. Het wegtrekken van jonge mensen naar andere gemeenten moeten we voorkomen.

Huizen die we nu nog niet hebben, moeten we bouwen. Daarom moeten we als gemeente een actieve rol pakken in het verwerven van gronden voor woningbouw. In onze gemeente zijn veel grote gebouwen, vaak boerderijen, die hun oorspronkelijke functie verloren hebben. Dat biedt kansen om daar starterswoningen in te vestigen. Als we in elk dorp één of twee van dat soort projecten realiseren, behouden we onze boerderijen en onze dorpsgenoten voor Molenlanden.

Wonen heeft al langer onze prioriteit en dat blijft zo.
 

  • Twee jaar geleden heeft het CDA een motie ingediend om inwoners voorrang te geven op woningen in Molenlanden.
  • Daarnaast hebben we een motie ingediend om ervoor te zorgen dat jongeren die 18 worden, erop gewezen worden zich op tijd in te schrijven bij een woningbouwcorporatie.
  • Huizen zijn om in te wonen, niet primair een beleggingsobject. Daarom heeft het CDA gevraagd een zelfbewoningsplicht te onderzoeken en dat zo mogelijk in te voeren. Dit zou betekenen dat vastgoedbeleggers geen kans meer krijgen om woningen op kopen en te verhuren tegen hoge prijzen.

Besturen én aansturen!

Overal is er een tekort aan vakmensen. In het gemeentehuis is dat niet anders. Burgers die alleen voor een paspoort of rijbewijs naar de gemeente gaan, hebben dat niet in de gaten, maar iedereen die de afgelopen tijd een vergunning nodig had, weet hierover mee te praten. We moeten daarom ontzettend zuinig zijn op onze ambtenaren en we moeten zorgen dat ze optimaal kunnen presteren. Het CDA denkt dat beide onderdelen verbeterd kunnen worden. We moeten er alles aan doen om het verloop te verminderen en we moeten de ambtenaren beter tot hun recht laten komen bij het uitoefenen van hun taken.

We moeten prioriteiten stellen en niet alles tegelijk willen. Op dit moment is de hoogste prioriteit de realisatie van woningen, met daaraan gekoppeld de problematiek van de riolering. Daar worden we nu ineens ook mee geconfronteerd, terwijl het al lange tijd een probleem was. Als je een groot probleem wilt aanpakken, moet je het in kleine stukjes hakken en deel voor deel oplossen. Zo boek je vooruitgang; met visies en bespiegelingen los je deze problemen niet tot tevredenheid op.

De laatste jaren is de bureaucratie enorm toegenomen en de wet- en regelgeving geëxplodeerd. Soepel een traject voor een vergunning doorlopen: vergeet het maar. We zullen naar minder regels moeten gaan, om met de beperkte ambtelijke capaciteit zoveel mogelijk van onze doelstellingen te realiseren. En aan de voorkant hulp aanbieden aan inwoners zodat duidelijk wordt welke onderzoeken nodig zijn en welke termijn realistisch is. Besturen, maar vooral ook aansturen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.