Oud-Alblas

We vinden het belangrijk dat mensen naar elkaar omzien, elkaar helpen en recht doen aan kwetsbaren. We willen ook dat iedereen zich veilig voelt doordat er geen grote tegenstellingen zijn. Veiligheid blijft een aandachtspunt, ook al is het best veilig in Oud-Alblas. Met buurtpreventie kunnen we samen misdaad voorkomen. Voor veiligheid en leefbaarheid zijn een goede ontmoetingsplek en vast thuis voor het verenigingsleven van groot belang. Gemeente Molenlanden heeft  een belangrijke stimulerende en faciliterende rol om dorpshuis De Beemd een bloeiende toekomst te geven in Oud-Alblas.

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat er oplossingen komen om sluipverkeer tegen te gaan. De gemeente moet de verkeersoverlast binnen de bebouwde bestrijden en werk maken van een rotonde op de kruising Oosteinde-Peilmolenweg.

We zetten ons in voor een gemeente die dienstbaar is aan inwoners en daarnaar luistert. Gemeentelijke regels en procedures zijn voor iedereen begrijpelijk en zo eenvoudig mogelijk. Goed functionerende riolering en betaalbare starterswoningen zijn van groot belang voor een vitaal dorp waar jong en oud samenleven.

Wij willen graag zuinig omgaan met de schepping. Daarom willen we met elkaar werken aan een duurzame inrichting van ons gebied. Ook in Oud-Alblas werken we aan een circulaire economie. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.