Streefkerk

Streefkerk is qua omvang de 6e kern van onze gemeente Molenlanden, iets om trots op te zijn! Daarnaast is Streefkerk een actief dorp, denk bijvoorbeeld aan het verenigingsleven (in de kerk en daarbuiten), de diverse sportclubs (voetbal, tennis, touwtrek etcetera) en de klankbordgroep in Streefkerk. Zij hebben veel voor Streefkerk betekend: de aanleg van een jeu de boules-baan in de Houthof, maar ook de verlichte ‘kerstbomen’ afgelopen december op verschillende plekken in het dorp. Als CDA staan wij ook voor een actieve samenleving, Streefkerk is hier een mooi voorbeeld van!

Dorpspunten verkiezingsprogramma

  • Het vergroten van mobiliteit (denk aan het openbaar vervoer). Maar onder mobiliteit verstaan wij ook de kwaliteit van de Tiendweg buiten de bebouwde kom (denk bijvoorbeeld aan het stuk van de Randweg naar de Halfweg).
  • Het bouwen van goede woningen in de sociale sector en starterswoningen. Zeker ook de starterswoningen zijn van groot belang, jongeren hebben namelijk de toekomst.
  • Het doen van onderzoek naar het realiseren van een multifunctionele buitensportlocatie ergens in ons dorp.
  • Jaarlijkse indexatie van het budget dat beschikbaar is voor de klankbordgroepen/dorpsraden. Zij doen namelijk veel voor de dorpen in onze gemeente, zeker ook in ons dorp!
  • Veiligheid achter onze dijk is van groot belang (en daarbij ook het tegengaan van oneigenlijke bodemdaling). Waterwinlocaties in de Streefkerkse polder passen ons inziens niet in dit beeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.