Bleskensgraaf

Enkele prioriteiten van CDA Molenlanden voor Bleskensgraaf:

Het CDA wil een samenleving waarin waarden en normen belangrijk zijn. Ieder mens telt, ongeacht ras, geloof of achtergrond: dat is vrijheid met verantwoordelijkheid.  

We werken aan een samenleving die solidair is, helpt en recht doet aan kwetsbaren. Wij kiezen voor woningen voor starters én senioren. Bij de ontwikkeling van Bleskensgraaf West hebben wij aandacht voor het behoud van de natuurspeeltuin aan de Zevenhovenstraat.

Wij zijn trots op Boerderij Gijbeland en andere prachtige cultuurhistorie van ons gebied. Wat het CDA betreft kunnen inwoners daar extra van genieten en kennis mee maken door een in te voeren Molenlanden-cultuurpas.

Wij hebben de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Dit betekent onder andere bijzondere aandacht voor duurzaamheid,  voor de inrichting van ons gebied en voor een circulaire economie. Het CDA wil dat er een duurzaamheidsregisseur komt die gratis adviezen geeft over mogelijke maatregelen en helpt bij gezamenlijke initiatieven.

Veiligheid blijft altijd een aandachtspunt. Gezien de nieuwbouw van het gemeentekantoor bepleiten wij de aanleg van een voet- en fietspad langs de Melkweg. Tevens een voetpad Meulenbroek vanaf Spillegangbrug tot aan de Zeemansweg. Ook vragen wij aandacht voor de veiligheid van fietsers op de kruising Hofwegen- Wervenkamp.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.