Ondernemers

Ondernemingen zijn onmisbaar voor onze samenleving en daarom onze lokale ondernemers des te meer! Er gaat geen lokale gelegenheid voorbij of ondernemers dragen er aan bij, misschien voor het uitlenen van een apparaat, of voor sponsoring. Zonder lokale ondernemers komt er weinig van de grond.

Netwerk van ondernemers

De CDA ondernemersclub is een netwerk van ondernemers dat rechtstreeks informatie en advies geeft aan politici, gevraagd en ongevraagd. Onze leden krijgen eenvoudig toegang tot de CDA-politici. Daarnaast hebben wij ook regelmatig wethouders en raadsleden van andere politieke partijen te gast.

 • Doelstelling van de CDA Business Club: De balans van People Planet Profit Place (4P): het gezamenlijk nastreven van een gezond ondernemersklimaat, met nadrukkelijk aandacht voor mens en milieu. Met erkenning van het brede belang voor de ondernemer en erkenning van het belang van de diverse aspecten voor de politicus.

Wederzijds advies en informatie over relevante actuele zaken

Als ondernemer krijgt u middels het CDA Ondernemers netwerk direct zicht op de politieke actualiteit en bijbehorende achtergronden. U krijgt meer inzicht in de politieke black box: wat zijn de politieke overwegingen, hoe werken de bestuurlijke processen, wat geeft de doorslag? Daarnaast kunt u politici face-to-face informeren over wat u als ondernemer bezighoudt; informatie waarmee zij hun voordeel kunnen doen.

De CDA Ondernemersclub is een netwerk van ondernemers dat zeer geregeld contact heeft met politici, in een informele sfeer, met wie u als ondernemer informatie en advies kunt delen.

De CDA Ondernemersclub biedt u:

 • op zeer prettige wijze een zakelijk netwerk van gelijkgestemden opbouwen;
 • op gestructureerde wijze ondernemerszaken op de politieke agenda krijgen; 
 • eigen branche issues bespreken met de relevante politici;
 • informatie uitwisselen met CDA politici en medewerkers op verschillende zakelijke gebieden en een actieve rol vervullen bij het positioneren van het CDA als dé ondernemerspartij;
 • in gezamenlijk overleg tussen politici en ondernemers komen tot gebalanceerde people-planet-profit-place-afwegingen rond ondernemerszaken;
 • een aantal keer per jaar bijeenkomsten op bijzondere locaties met bijzondere sprekers.

Bent u een maatschappelijk betrokken ondernemer? Bent u geïnteresseerd in politiek? Vindt u dat de stem van de ondernemer gehoord moet worden door de politiek? Dan bent u aan het juiste adres bij de CDA Business Club Molenlanden! 

Meer info of aanmelden bij:

Frank Meerkerk of via [email protected] 
 

Neem contact op met:

 • Wout de Jong
 • Arnold Tuytel
 • Jan de Lange
 • Frank Meerkerk

Of mail:

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.