Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 van CDA Molenlanden is een product van een brede samenwerking.

In de afgelopen jaren is er veel met inwoners, verenigingen, stichtingen, kerken, scholen en bedrijven gesproken, veel leden hebben een bijdrage geleverd. De input is geleverd door betrókken mensen en dat is te merken!

Ons 11-tal

Wij hebben onze plannen voor Molenlanden samengevat in een elftal punten.

Jongerenprogramma

Jongeren van CDA Molenlanden hebben de onderwerpen die jongeren aan het hart gaan, opgeschreven in een jongerenprogramma. Een programma voor én door jongeren dus.

"Het programma is naar onze mening een ambitieus plan, waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen. Op deze manier willen we de onderwerpen die onder jongeren leven de aandacht geven, die ze verdienen. CDA Jongeren Molenlanden!"


In eenvoudige taal

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil ook kan gaan stemmen. Dus ook als je het spannend of moeilijk vindt. Ook als je een verstandelijke, lichamelijke of andere beperking hebt. Op elk stembureau is iemand aanwezig die iedereen ontvangt en kan helpen. Hier zijn onze punten in eenvoudige taal. Wil je graag uitleg? Neem contact op [email protected] we komen graag langs!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.