Goudriaan

Goudriaan is een dorp waar het goed leven is. Er zijn veel enthousiaste en actieve vrijwilligers die veel mooie en leuke activiteiten organiseren. Een Roparun-groep, actieve kerkgemeente, buurtverenigingen, speeltuinvereniging, Oranjevereniging, het Multistee-dorpshuis, breiclub en zo kan ik nog wel even doorgaan. Mensen nemen verantwoordelijkheid om er samen iets moois van te maken. En dat in een prachtige groene omgeving.

Er zijn zeker nog wat zorgen die vragen om een oplossing. Zo is er discussie rond de Slingelandse plassen. Het signaal vanuit het dorp is duidelijk: we willen er graag zwemmen. In de plannen die nu worden gemaakt komt dat nog niet tot uiting. Ook moeten we er zorg voor dragen dat de beloofde rotonde bij de N216 er echt komt.

Het CDA is een actieve politieke partij die staat voor solidariteit en rentmeesterschap. Oftewel: er zijn voor mensen die hulp nodig hebben en zorgdragen voor die zaken waar je zuinig mee om moet gaan, zoals de groene omgeving en de cultuur in de dorpen. En mensen zelf in staat stellen om hun omgeving vorm te geven zonder in alles afhankelijk te zijn van de gemeente. 

Dorpspunten verkiezingsprogramma

  • Samen met de dorpsbewoners zorgen voor behoud van de basisschool, denk ook aan combineren dorpshuis (brede school)
  • Bouwen van starters en senioren woningen zodat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven wonen (denk ook aan bestaande lintbebouwing en inbreidlocaties als terrein Siem de Vos)
  • Provincie blijven aansporen om rotonde aan te leggen
  • Meer ambitie in het plan de Slingelandse Plassen. Samen met de gemeenschap kijken naar behoud van het zwemwater

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.