Langerak

Wij, inwoners van Langerak/Waal staan op de kieslijst van het CDA. Dat is een bewuste keuze, wij herkennen ons in de prioriteiten die het CDA Molenlanden heeft gesteld:

  • Een samenleving waarin waarden en normen kaders stellen voor het menselijk handelen. Ieder mens telt, ongeacht ras, geloof of achtergrond. Vrijheid in verantwoordelijkheid.  

  • Een samenleving die solidair is, helpt en recht doet aan kwetsbaren. Aandacht voor leefbaarheid. Betaalbaar bouwen voor jong én oud. Mobiliteit vergroten.

  • Wij hebben de opdracht zorg te dragen voor de schepping. Dit betekent onder andere bijzondere aandacht voor duurzaamheid, voor de inrichting van ons gebied, voor aandacht voor een circulaire economie. 

  • Veilig leven in Molenlanden: Aanpakken van overlast van motoren op de dijk. (Snelheidscontroles.) Misdaad tegengaan: buurtpreventie! En nieuwe veiligheid: polarisatie door corona ombuigen in verdraagzaamheid.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.