Thema: Gezondheid

Inzetten ambassadeurs voor gezonde leefstijl

CDA Molenlanden maakt zich sterk voor een gezonde en veerkrachtige samenleving. Wat is daarvoor nodig? Allereerst dat ieder mens een plek verdient. Een dak boven je hoofd en elke dag te eten. Goede voeding, genoeg slaap en regelmatige beweging is belangrijk, maar ook zin ervaren in de dingen die je doet. In je baan, op school, thuis of op een andere plek. Als CDA kijken we met die brede blik naar gezondheid.

Stimuleren gezonde leefstijl

We vragen extra aandacht voor gezondheid op school, bij sportverenigingen en op de werkvloer. We stimuleren een actieve leefstijl waardoor toekomstige generaties meer worden beschermd tegen ziekte en overgewicht. We gaan voor het inzetten van ambassadeurs voor een gezonde leefstijl.  

Samenhang in aanpak armoede, schulden en gezondheid
Uit onderzoek blijkt dat mensen die in armoede leven meer kans hebben op gezondheidsproblemen. Deze drie leefgebieden moeten samen worden betrokken in de ondersteuning. CDA Molenlanden stelt een pilot voor, waarbij gezinnen die langdurig in armoede leven intensief worden begeleid vanuit deze samenhangende aanpak.

Samenleving van vertrouwen
Onze samenleving is veelal prestatiegericht, waarbij de maakbaarheid van het bestaan de boventoon voert. CDA Molenlanden gelooft dat dit onze gezondheid negatief beïnvloedt. We zetten ons daarom in voor een samenleving van vertrouwen, waarin mensen elkaar nieuwsgierig ontmoeten. We stimuleren daarbij de kracht van ieder dorp en onze stad.

Gezond voedsel: goed voor je zelf en voor je omgeving!

Gezond leven vinden we erg belangrijk. Veel bewegen, je goed voelen en gezond eten zijn daarbij van belang. CDA Molenlanden vindt dat elke inwoner van Molenlanden recht heeft op gezonde voeding. We leven in een samenleving, waar kennis over gezonde voeding steeds vaker ontbreekt. Te vaak zijn vermoeidheid, lusteloosheid en depressie terug te voeren op een gebrek aan gezond eten. Het CDA pleit voor voedingslessen op school. Daarnaast willen we ouders en verzorgers bewust maken van de kracht van voedsel.

We zetten preventieprogramma's in tegen roken, drinken en drugsgebruik. Daarbij wordt ook overmatige consumptie van suiker, zout en vet betrokken.

Voedsel uit de streek
CDA Molenlanden stimuleert het produceren en consumeren van voedsel uit onze eigen streek. Voedsel van dichtbij is meestal supervers, lekker en met zorg gemaakt. Lokaal eten belast het milieu meestal minder doordat er minder transportkilometers gemaakt hoeven te worden. En je steunt ook nog eens de lokale economie.

Gezonde bodem
We koesteren onze boeren, die zorg dragen voor ons voedsel en het landschap. CDA Molenlanden vindt dat boeren moeten kunnen beschikken over voldoende grond en gezonde bodems. CDA Molenlanden wacht landelijke oplossingen niet af, maar gaat samen met de boeren aan de slag. Zo borgen we dat de boeren ons ook in de toekomst kunnen blijven voorzien van gezond en heerlijk voedsel.

Molenlanden in Beweging 

Fysieke en mentale gezondheid zijn van belang voor iedereen, de afgelopen twee jaar heeft ons hier nog meer bewust van gemaakt. De gezondheidsraad heeft een beweegrichtlijn opgesteld: wekelijks minimaal 150 minuten bewegen (zoals wandelen of fietsen) en twee keer per week je spieren intensief gebruiken bij een krachttraining. Als ik naar mezelf kijk moet ik toegeven dat er weken zijn dat ik niet aan deze richtlijn voldoe.

Vanwege het belang van gezondheid is dit hét moment om hier samen, met elkaar, verandering in te brengen. Sport en bewegen is gezond, gezellig en het brengt mensen samen.  CDA Molenlanden wil daarom dat de gemeente stimuleert en faciliteert dat haar inwoners zoveel mogelijk sporten of bewegen. 

Jong geleerd We willen een campagne starten onder de jeugd om een gezonde leefwijze te bevorderen. Hierbij betrekken we scholen en sportverenigingen om zo een breed draagvlak te creëren.

Sporten voor iedereen In de gemeente moet voldoende keuze zijn voor het beoefenen van sporten. CDA Molenlanden wil onderzoeken waar behoefte naar is en wat nog ontbreekt. We doen dit in overleg met de inwoners van de dorpen. Hierbij willen we ook onderzoek doen naar multifunctionele buitensportlocaties. Verder is het belangrijk dat het sportaanbod toegankelijk is voor mensen met een beperking. Voor wie sporten te duur is, is het van belang dat er een financiële ondersteuning door de gemeente mogelijk is.   

Netwerk van beweegroutes Bewegen in de buitenlucht (lopend, fietsend of op het water) is in onze gemeente een kans die benut dient te worden . Het netwerk van kanoroutes, fiets- en wandelpaden zou verder uitgebouwd moeten worden. Daarvoor wil CDA Molenlanden dat de gemeente verbinding zoekt met provincie en omliggende gemeenten. In navolging van Olga Commandeur gaat CDA Molenlanden voor Molenlanden in Beweging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.