Kernwaarden

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) gelooft in democratische waarden en laat zich inspireren en leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar. Middels de vier CDA uitgangspunten gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap wordt daaraan inhoud gegeven.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aande samenleving. Volgens de christendemocratische visie kan een goed functionerende samenleving niet zonder maatschappelijke organisaties. Het maatschappelijk middenveld zorg voor binding en verbinding,het vormt het cement van de samenleving en voorkomt dat zij uiteen valt. De overheid geeft al die verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en de ruimte om hun bijdrage te leveren. Niet alles moet in wetten en regeltjes worden gegoten.

Rentmeesterschap

De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester die voor de eigenaar een goed beheert en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven en verantwoording af te leggen over het beheer. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor elkaar, voor dieren, voor de schepping, voorde toekomst. Dat vraagt dat we ook in onze omgang ermee verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.

Solidariteit

Het (Bijbelse) begrip naastenliefde roept ons op te zorgen voor kwetsbaren in de samenleving. Betrokken inwoners versterken de onderlinge verbondenheid: Niet alleen betrokkenheid tussen generaties,maar ook tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven. Wie geraakt is door het lot van de ander, kan niet anders dan in beweging komen. Persoonlijke geraaktheid gaat daarom vooraf aan de bereidheid tot financiële of andere hulp. Daarbij garandeert de overheid een basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen.Ook in door de overheid georganiseerde hulp moet die persoonlijke factor weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid: De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid die grenzen stelt en onrecht bestrijdt is nodig om ruimte te scheppen voor al het goede dat mensen in de samenleving tot stand kunnen brengen. De overheid moet rechtvaardig zijn. Ze moet in haar optreden recht doen aan alle facetten van het mens-zijn, en op die verantwoordelijkheid aanspreekbaar zijn. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Kortom

Het CDA staat voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA wil de samenbindende kracht van onze samenleving versterken. Het CDA Molenlanden wil daar samen met u werk van maken.

Lokaal goed voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.