Noordeloos

Enkele punten voor Noordeloos:

 1. Iedereen die in Noordeloos opgroeit en hier wil blijven wonen moet hier een betaalbaar en passend huis kunnen huren of kopen. Het CDA vindt dat de gemeente nabij de dorpskern grond moet kopen voor minimaal 50 extra woningen. 
   
 2. We staan voor goede onderwijsvoorzieningen, adequate jeugdzorg en steun voor het jeugdwerk. Schoolzwemmen moet door de gemeente ondersteund worden, waarmee ook het voortbestaan van De Spettertuin wordt veiliggesteld.
   
 3. Het CDA staat voor veilig leven. De gemeente moet actief beleid voeren om verkeersoverlast te bestrijden en misdaad tegen te gaan. 
   
 4. We dragen zorg voor de schepping die wij doorgeven aan onze (klein)kinderen. Daarom hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid en de inrichting van ons gebied. Het CDA wil dat je al bij één duurzame maatregel in aanmerking komt voor subsidie.
   
 5. Het CDA wil dat de gemeente garandeert dat iedereen in ons dorp begraven kan blijven worden.
   
 6. We zijn trots op ons mooie dorp, op ons 'beschermd dorpsgezicht'. De gemeente moet met de bewoners de buitenruimte fraai inrichten en extra goed onderhouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.