04 november 2020

Bij een sterke plattelandsgemeente hoort een sterk streekziekenhuis

Begin november verschenen verontrustende berichten in de de media over het mogelijk sluiten van de spoedeisende hulp (SEH) bij ons streekziekenhuis in Gorinchem. CDA Molenlanden is nagegaan hoe ons college in Molenlanden hierbij betrokken is. Goede bereikbare complete en acute zorg is voor een plattelandsgemeente door afstanden en dunbevolktheid niet vanzelfsprekend en wel van groot belang.

Houtskoolschets

Alledaagse acute zorg, die bij snelheid gebaat is, moet volgens de houtskoolschets geconcentreerd worden in grote centra waar alle voorzieningen beschikbaar zijn. Het gevolg is echter een reductie van het aantal ziekenhuizen met een eigen SEH en lC. Hiervoor in de plaats komen spoedhulpposten in de regio die de toegang tot spoedzorg moeten waarborgen. Deze spoedhulpposten krijgen beperkte diagnostische mogelijkheden.

Brief namens Molenlanden

Over de afgeschaalde spoedhulpposten uit de houtskoolschets maakt het college zich grote zorgen en zij heeft dan ook met een brief de reactie van de gezamenlijke gemeenten met een algemeen ziekenhuis ondersteund.

Zorg is regionale kernopgave

Gelukkig is dit niet de eerste en ad hoc actie van het college:  Begin 2019 was er een eindrapport "Samen voor elkaar"  over het werken aan leefbaarheid van 120.000 inwoners van Gorinchem en de omgeving. In dit rapport is de ziekenhuiszorg, specifiek het Beatrixziekenhuis, benoemd als belangrijke regionale voorziening binnen de regio. In vervolg op dit rapport hebben er een aantal ambtelijke en bestuurlijke sessies plaatsgevonden met de 7 betrokken gemeenten (Sliedrecht, Hardinxveld, Gorinchem, Vijfheerenlanden, Altena, Molenlanden en West-Betuwe).  De (ziekenhuis)zorg is in een kernopgave waarin gemeenten en partners gezamenlijk optrekken. 

CDA kamerleden zijn ook bezorgd

De leden van de CDA-kamerfractie zijn bezorgd wat de gevolgen voor eerstelijns zorgaanbieders zijn bij sluiting van acuut zorgaanbod. Het ROAZ bestaat vaak hoofdzakelijk uit sterk georganiseerde partners uit met name de tweede lijn. Hoe kunnen we zorgen dat alle betrokken zorgverleners ook op tijd aangehaakt worden in een ROAZ voordat de problematiek al dusdanig gevorderd is dat er eigenlijk amper oplossingen uit te werken zijn voordat de sluiting van een acuut zorgaanbod min of meer al een feit is?

Molenlanden moet zorgen voor actieve inbreng aan invulling via ROAZ

Hoewel er geen concreet voorstel is, gaan er wel zaken veranderen. Het is volgens het ministerie nu een fase van gesprekken in de regio’s. De CDA fractie wil dat Molenlanden met andere partners in de regio actief deelneemt in dit proces om invulling te geven aan een nieuwe inrichting voor de acute zorg in ons gebied. Een stevige gezamenlijke inbreng in het  Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zal noodzakelijk zijn om een ziekenhuis aan de rand van de regio goed gefaciliteerd te laten blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.