14 oktober 2019

CDA Molenlanden ook naar het provinciehuis

Maandagavond 14 oktober reisden de raadsleden van CDA Molenlanden naar het provinciehuis in Den Haag.

Stikstof: Neem de tijd voor beleid!

Na afloop van de protestactie van zo’n 200 boeren bleek dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet van plan is om de provinciale beleidsregels in te trekken. Als CDA Molenlanden hebben we aangedrongen om de provinciale regels wèl in te trekken en de tijd te nemen om tot een weloverwogen eenduidig beleid te komen. 

Woningbouw in ieder dorp

Tijdens het overleg met de statenleden van CDA Zuid-Holland hebben we ook de specifieke problemen rondom de woningbouw op het platteland gesproken, we hebben aangegeven dat het nodig is om gefaseerd in alle dorpen te bouwen.

Openbaar Vervoer

Ook het OV hebben we aan de orde gesteld. De grote lijnen over de n214 en de Merwede-Linge-lijn voldoen in de behoefte, maar hoe moeten onze inwoners die OV verbindingen gebruiken of zelfs bereiken? Op welke creatieve manier gaan we de route van huis naar halte mogelijk maken, voor forensen, studenten, maar ook voor ouderen. De dijkbus is minder aantrekkelijk geworden, we hebben als vervanger een verbinding naar Rotterdam met de waterbus aangedragen. 

Tenslotte hebben we onze collega's in Den Haag veel succes gewenst met de grote opgaven die er liggen en natuurlijk aangeboden om vanuit de polder mee te denken over de oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.