26 november 2019

Contactfunctionaris voor arbeidsmigranten

Uitbuiting tegen gaan en handhaven door “Contactfunctionaris die de taal spreekt” 

Wat het CDA betreft is het belangrijk dat arbeidsmigranten, de werknemers van elders een fatsoenlijk verblijf hebben. Ze zijn er en ze zijn nodig, maar het is een kwetsbare groep. Wij willen dat er contact is met de bedrijven, aan keurmerken wordt voldaan, maar eigenlijk vooral dat er een wil is om het gewoon fatsoenlijk te regelen, om uitbuiting te voorkomen. We willen dat het voor de werknemers prettig verblijven en ontspannen is na het werk. Het initiatiefvoorstel voor een centrale huisvestingslocatie op recreatieterrein De Put in Ottoland spreekt daarvan. Voor het CDA is de vraag van belang: Hoe kunnen we de kans vergroten dat dat ook gaat gebeuren? 

Uit navraag blijken dit de veel voorkomende misstanden:

  • slecht onderhouden woningen
  • extreem hoge huren
  • huur van het loon afhouden – net als allerlei aanvullende kosten en boetes
  • Privacyschending door allerlei controles 

De registratie van de werknemers die verblijven in onze gemeente is al een belangrijke stap en de afspraak dat het werknemers zijn van lokale bedrijven maakt alles minder anoniem, handhaven wordt ook in alle onderzoeken genoemd als van groot belang.  

Er worden veel afspraken gemaakt en inzet gevraagd van de ondernemer. In de raadsvergadering van 26 november roepen wij ook het college op om concrete stappen te zetten om uitbuiting te voorkomen en te zorgen dat arbeidsmigranten fatsoenlijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leven. Handhaving is een taak en contact kan ook helpen, daarom zou bijvoorbeeld een "contactfunctionaris die de taal spreekt" als een soort ombudsman voor arbeidsmigranten een rol kunnen spelen. Samen moeten we er alles aan doen om uitbuiting te voorkomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.