29 oktober 2019

Huisvesting arbeidsmigrant goed regelen

ontken de realiteit op de arbeidsmarkt niet

Als je niet oppast gaat elke discussie rond arbeidsmigranten over ‘harde afspraken’ en ‘strakke normering’. Het CDA Molenlanden maakt werk van de leefbaarheid in onze dorpen, genoeg woningen voor eigen inwoners en daarom voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Gastvrijheid belangrijk

En om met die laatste groep te beginnen, het is goed dat er beleid rond arbeidsmigranten wordt gemaakt. Lange tijd overkwam het ons dat mensen uit het buitenland voor Nederlandse bedrijven kwamen werken en gehuisvest werden in huizen die Molenlanders ook wel hadden willen betrekken. Er was geen regulering van de omstandigheden in deze huizen. Door aanhoudende vraag naar personeel is er ook meer behoefte aan buitenlandse werknemers. En die werknemers verdienen het om goed gehuisvest te worden. Gastvrijheid is belangrijk!

Centraal huisvesten goed idee

Maar wel met duidelijkheid naar lokale bedrijven dat ze die goede huisvesting mede moeten helpen realiseren. Dat betekent voor het CDA dat centraal huisvesten een goed idee is, want dan kunnen mensen die kort in Nederland verblijven daar hun plek vinden. Verdere groei van het aantal kort-verblijf plaatsen, in of op centrale locaties, moet gekoppeld zijn aan het belang van lokale bedrijven. De problemen van héél Zuid-Holland hoeven wij niet op te lossen.

Belangrijke aandachtspunten

Van belang is, is dat mensen die kort in Nederland verblijven worden gestimuleerd om naar zo’n centrale locatie te gaan, zodat huizen in dorpen beschikbaar blijven voor eigen inwoners.

 

Het beleid van de gemeente voorziet in fatsoenlijke centrale huisvesting. Er worden duidelijke kaders gesteld waarbinnen groei kan plaatsvinden, mits gekoppeld aan lokale ondernemersbehoefte. Ook als de vraag afneemt, is daarin voorzien door omgevingsvergunningen voor 5 jaar te verlenen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.