08 maart 2023

Jonge agrariërs krijgen CDA-lijsttrekkers op bezoek

Enkele jonge agrariërs hebben zaterdag 4 maart bezoek gekregen van CDA lijsttrekkers Meindert Stolk, lijsttrekker namens het CDA voor de Provinciale Statenverkiezing in Zuid-Holland en Esther Groenenberg als CDA-lijsttrekker voor Waterschap Rivierenland. Ze waren te gast op het agrarisch familiebedrijf van de familie Korevaar aan de Brandwijksedijk te Brandwijk.

Er werd onder andere geproken over bodemdaling en drinkwaterwinning. Het is de bedoeling dat bodemdaling vermindert, daar worden maatregelen voor getroffen, maar waterwinning zorgt juist voor extra bodemdaling.

De jongen boeren riepen op tot duidelijkheid. Maatschappelijke diensten als waterbeheer en biodiversiteit kunnen volgens hen prima een plek hebben in de bedrijfsvoering, maar dan moet wel duidelijk zijn wat het perspectief is.

Meindert Stolk sprak zijn waardering uit voor het gebiedsproces in de Alblasserwaard. Hij wil graag van onderop komen tot afspraken en doelstellingen op het platteland. De klimaatdoelstellingen en de biodiversiteit met agrarisch natuur en landschapsbeheer kunnen daarin beschreven worden.

Esther Groenenberg benadrukte dat hierbij de rol van het waterbeheer cruciaal is om veilig te kunnen leven en duurzaam te kunnen werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.