05 juli 2019

Kadernota 2020: Woningen voor iedere Molenlander en een duurzaam huishouden voor iedereen

Het CDA heeft bij de bespreking van de kadernota voor 2020 gepleit voor meer, sneller en creatiever bouwen. We willen een gemeente zijn waar mensen graag wonen, verblijven en samenwonen. Daarom moet werk worden gemaakt van een goede afstemming tussen de behoefte aan woningen en het aanbod. Jong en oud verdient een kans in iedere kern. Particuliere initiatieven en nieuwe oplossingen, zoals CPO-projecten en ‘knarrenhofjes’, moeten de ruimte krijgen. Dus vooral gebruik maken van de kracht en energie vanuit de samenleving.

Daarnaast heeft het CDA het college opgeroepen om de verduurzaming van de huishoudens in Molenlanden voortvarend op te pakken. We moeten veel meer gebruik gaan maken van niet-fossiele bronnen. Het CDA vindt het belangrijk dat dit niet van bovenaf wordt opgelegd, maar dat inwoners dit zelf kunnen organiseren op de manier die bij hen past. En dat duurzaamheid voor iedereen bereikbaar is, niet alleen voor rijkere mensen. Om iedereen hierbij te helpen, wil het CDA dorpsregisseurs inzetten, die de inwoners in de kernen helpen met de vragen waar ze tegenaan lopen. 

Inbreng CDA Molenlanden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.