29 december 2021

Kerstbomen inzameling: graag direct een beloning per boom


Al jaren organiseert Waardlanden het inzamelen van kerstbomen in de kerstvakantie. Dit jaar geen zakcentje maar een lot als beloning.
Kinderen konden al jaren een kerstboom inleveren in ruil voor geld. De motivatie was enorm om voor een extra zakcentje de bomen in te leveren. Daardoor waren kinderen actief bezig met recycling en werden zwerfbomen en illegale verbrandingen voorkomen.

Geen 50 cent maar een lot per boom

Dit jaar pakt waardlanden het anders aan. In plaats van direct 50 cent per boom, krijgt iedereen per ingeleverde boom een lot. Waarmee misschien een prijs gewonnen wordt.
CDA Molenlanden is bang dat de motivatie zal afnemen omdat alle kinderen moeten wachten tot 28 januari voordat ze weten of ze iets krijgen, daarbij komt dat de meeste kinderen uiteindelijk geen beloning zullen krijgen. 

Positieve initiatieven uit de samenleving

Het is verheugend om te zien hoeveel positieve initiatieven er in de samenleving zijn. Dorpsraden die zelf een oplossing verzinnen en mensen die elkaar oproepen om gewoon 50 cent aan de kinderen mee te geven.

Dienstbare overheid?

Deze verandering in aanpak van Waardlanden lijkt een kleine zaak, maar wat het CDA betreft is dit een verkeerde houding die ook in grote issues een rol spelen. De overheidsinstantie redeneert vanuit eigen mogelijkheden en werkwijzen en niet vanuit de doelgroep. Een dienstbare overheid doet dat andersom.

Nog dit jaar aanpassen graag!

Eigenlijk hopen wij dat het college het beleid nog dit jaar aanpast. Als voorbeeld verwijzen we naar de Gemeente Zuidplas die een dergelijke beslissing vorig jaar op oudejaarsdag nog terugdraaide!! 

Politieke vragen aan het college

Hoewel Waardlanden autonoom is in zulke beslissingen, heeft het CDA bij monde van raadslid Herman van de Water deze vragen gesteld aan het college.  

  1. Is het college het met ons eens dat dit geen juiste keuze is van Waardlanden?  
  2. Mocht u het wel een goede keuze vinden, wilt u dat dan toelichten.  
  3. Hoe voorkomen we dat bij een minder geslaagde actie er zwerfbomen ontstaan of illegale verbranding van kerstbomen?  
  4. Is het college het met ons eens dat de beschikbaarheid van muntgeld geen reden zou mogen zijn om dit beleid aan te passen?  
  5. Als het college het met ons eens is dat dit niet zo’n goede beslissing is, is zij dan bereid om het beleid nog dit jaar te veranderen?   

(Foto Kontakt Alblasserwaard)

Boom ophalen toch belonen!

En... mocht de Waardlanden geen kans zien om de aanpak nu nog te wijzigen, dan zijn gelukkig de meeste inwoners wel bereid om de kinderen te belonen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.