12 april 2021

Onze wortels!

Eerder dit jaar spraken we tijdens een digitale ledenbijeenkomst van CDA Molenlanden met voormalig kamerlid Chris van Dam. Hij heeft een pamflet geschreven. Hierin heeft hij de wortels van het CDA mooi verwoord.

Zijn pamflet is een oproep om onze uitgangspunten explicieter kern van onze politieke stroming te maken. Geen vroom pleidooi voor christelijke getuigenispolitiek, maar politiek die een voorbeeld neemt aan het voorbeeldige leven van Jezus Christus, een perspectief dat velen aanspreekt, gelovig of niet. We moeten recht doen aan onze uitgangspunten én aan het mensbeeld dat de Bijbel ons aanreikt. Daarmee vergroten we de herkenbaarheid van de christendemocratie, ook als het gaat om de worsteling met die beginselen in concrete politieke situaties. Want helaas, die worsteling is er (bijna) altijd. Maar het is een worsteling die zich in iedere Nederlander afspeelt en daarmee onze politiek authentiek maakt.

Dit lezenswaardige artikel is te lezen door te klikken op de volgende link: 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.