11 november 2020

Q&A met Ad, waarom een nieuw gemeentekantoor?

Het raadsbesluit om voor bijna 13 miljoen een nieuw gemeentehuis te realiseren, heeft het nodige losgemaakt. Best begrijpelijk, want het gaat om een groot bedrag. De jongeren van CDA Molenlanden stelden de fractievoorzitter Ad van Rees een paar vragen over de achtergrond van het besluit.

Kunt u de context schetsen waarin het besluit om een nieuw gemeentehuis te bouwen is genomen?
Vanaf het voorjaar van 2018 zijn we als gemeenteraad hiermee bezig. Allereerst de locatiekeuze: er is gezocht naar een plek centraal in de gemeente Molenlanden. Dat had Ottoland moeten zijn, maar second best is Bleskensgraaf. Achter het dorpshuis De Spil heeft de gemeente al grond in haar bezit. Een bijkomend voordeel is dat er verbinding kan worden gezocht met het dorpshuis De Spil, zodat deze kan blijven bestaan. Daarbij moest voor de buitendienst van de gemeente een nieuwe huisvesting worden gezocht. Dit alles was best een complex vraagstuk, waar op diverse manieren tegen aan kan worden gekeken. Vaak gehoorde opmerkingen zijn: ‘nu werkt het toch ook?’, ‘voormalig gemeente Molenwaard was toch koploper in thuiswerken?’ en ‘bouw voor dat geld goedkope starterswoningen!’. 

Er staat op het moment een redelijk groot gemeentehuis in Hoornaar. Waarom is een nieuw gemeentehuis nodig?
Het gemeentehuis in Hoornaar is behoorlijk gedateerd. Als we dit gemeentehuis aan de eisen van de tijd moeten aanpassen (denk aan energieneutraliteit), dan gaat dat ook vele miljoenen kosten. Bovendien is er dan nog geen antwoord gegeven op de vraag waar de buitendienst moet worden gehuisvest. Het besluit om een nieuw gemeentehuis in Bleskensgraaf te realiseren, sluit aan op de beslissing van een paar jaar geleden om de raadzaal naar De Spil te verplaatsen.

Zijn er geen goedkopere alternatieven?
Nee, helaas niet. Er is serieus gekeken naar een leaseconstructie, waarbij een ondernemer het gemeentehuis bouwt en vervolgens verhuurt aan de gemeente. Door deze constructie zouden de jaarlasten echter vele malen groter zijn. 

Waarom wordt dit geld niet geïnvesteerd in bijvoorbeeld starterswoningen?
Ten eerste bouwt de gemeente zelf geen huizen. Dat is een taak voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Ten tweede is die 13 miljoen geen vrij besteedbaar geld, die ergens anders kan worden ingezet. In de bestaande situatie geven we 760.000 euro uit aan huisvestingskosten. Dit wordt uitgegeven aan diverse verouderde locaties in de gemeente. Ambtenaren zijn vaak onderweg naar deze locaties. Hier gaat best wel wat tijd in zitten en wordt als inefficiënt ervaren. In de nieuwe situatie gaat de gemeente ook rond de €760.000 uitkomen. Voor hetzelfde bedrag per jaar staat er dus op een centrale plek een energieneutraal gemeentehuis, waar ook de buitendienst kan worden gehuisvest. 

Op het moment wordt veel thuis gewerkt, ook door ambtenaren. Ook na de coronacrisis lijkt thuiswerken een blijvertje te zijn. Wordt de werklocatie van de ambtenaren niet te groot?
Het niet optimaal om op allerlei plaatsen mensen te hebben werken. En thuiswerken is zeker ook niet alles, komen we nu achter. Het is nadrukkelijk de wens van onze ambtenaren om een centrale plek te hebben om elkaar te ontmoeten en creativiteit te stimuleren. Er is wel degelijk gekeken naar het toenemende thuiswerken en het voorstel is daarop aangepast. Ontstaat toch een ruimte overschot, dan is het ook mogelijk om aan derden te verhuren.

Is dit het juiste tijdstip om zo’n grote investering te doen?
Ja. Als we onze keuze uitstellen, gaat dat ten koste van de werkgelegenheid. Bedrijven zijn namelijk medeafhankelijk van overheidsinvesteringen. In een crisis moet je dus niet wegduiken, maar anticyclisch investeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.