22 mei 2021

Terrasopening in de praktijk

Het CDA deed op 1 oktober 2019 mee aan een amendement, op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), om te kiezen voor de terrasopeningspraktijk uit voormalig Molenwaard. Het beeld dat daaropvolgend werd gesuggereerd, was dat dit een aanscherping was op het beleid ten aanzien van de terrasopenstelling op zondagmorgen. Dat was niet het geval maar door de grote aandacht op (sociale)media leek dit wel zo.

CDA leden ergerden zich aan deze beeldvorming en op de daaropvolgende CDA- ledenvergadering is besproken om op een gepast moment op het amendement terug te komen. De argumenten die we daarbij met elkaar deelden waren:

• Regels, waarbij op voorhand wordt gezegd dat zij niet gehandhaafd worden, hebben geen toegevoegde waarde en zijn de overheid onwaardig.

• Als het gaat om overlastbestrijding ten aanzien van terrassen, zijn andere instrumenten beschikbaar dan opname in de APV.

• Wat voor gemeente willen we zijn? Wat het CDA betreft kiezen we voor een gastvrije open gemeente.

• Als je vraagt om vrijheid voor de één heb je verstandig om te gaan met het effect op de vrijheid van de ander.

• Als CDA zijn we zuinig op de zondag, een kwaliteitsdag, die ruimte moet bieden aan onze inwoners om op de door hen gewenste wijze in te vullen. Even los van de 24-uurs economie en daar hoort winkels op zondag gesloten houden, wat het CDA betreft, bij.

 

Als op 1 juni aanstaande het amendement wordt aangenomen op het betreffende artikel in de APV, verandert er in de realiteit wederom niets. We vertrouwen op een goede discussie en zullen het standpunt van onze partij daar met vertrouwen naar voren brengen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.