24 mei 2023

Werkbezoek polderkunde

Dinsdag 23 mei praatte voormalig CDA fractievoorzitter Ad van Rees de gemeenteraad bij over de polder. Over peil, bodemdaling en manieren om CO2 te verlagen. Het werd een interessante kennissessie polderkunde.

Initiatief

Steeds vaker komen vragen over de inrichting van het landelijk gebied op het bordje van de gemeenteraad. Recentelijk is er bijvoorbeeld een veenweidestrategie vastgelegd en klimaatadaptatie- beleid. Dure woorden die hier op neer komen, dat we verantwoord met ons gebied willen omgaan en zoeken naar manieren om dat te doen. Goed voor boeren, goed voor natuur en goed voor alle inwoners. Onder andere op initiatief van de CDA fractie trok de gemeenteraad de polder in. Voor een lesje polderkunde van Ad van Rees.

Slootpeil is geen grondwaterpeil

‘Het slootwaterpeil, dat je kunt aflezen aan de n.a.p.-borden, bij bruggen en dammen, geeft aan hoever we ons onder zeeniveau bevinden’, zegt Ad. ‘Breng je dit oppervlaktewaterpeil omhoog, dan heeft dit geen effect op bodemdaling, omdat in de zomer het grondwaterpeil op het land hol staat en in de winter bol’. ‘Breng je het slootwaterpeil omhoog om bodemdaling te voorkomen dan haalt dat heel beperkt iets uit, bij het grondwaterpeil, aan de randen van een perceel. Maar het zet geen zoden aan de dijk’.

Bodemdaling

Veenbodems zijn aan bodemdaling onderhevig. Door blijvend grasland (het niet omploegen, of bewerken van de grond en de grasmat in stand houden) wordt CO2 vastgelegd. Veenoxidatie, dat 1 van de 5 soorten bodemdaling is, zorgt er voor dat CO2 vrijkomt. Ad van Rees: ‘Door deze pilot met actieve onderwaterinfiltratie worden er als het ware ondergrondse slootjes aangelegd die met name in de zomer er voor zorgen dat het holle waterpeil omhoog wordt gebracht. Dat voorkomt de afbraak van veen en daarmee de uitstoot van CO2. We leren met deze pilot hoe we zo’n systeem het beste kunnen aanleggen en gebruiken’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.