Jan de Lange

Steunfractielid

Ik ben Jan de Lange, een geboren en getogen Nieuw-Lekkerlander. Ik ben geboren op de plaats waar ik nu nog woon. Voor mij is het belangrijk dat wij ons sterk maken voor een goede bereikbaarheid, zowel digitaal als fysiek. Dus een goede verbinding met de wegen, het openbaar vervoer en digitaal. Het is ook belangrijk dat er voldoende ruimte is voor woningbouw en voor de lokale ondernemers. Maar we moeten de ruimte dan wel optimaal benutten. De procedures moeten korter. We mogen elkaar ook aanspreken op onze rechten, maar zeker ook op onze plichten. Dit als een goede rentmeester, wat we uit ons christelijke geloof hebben meegekregen. Vanuit deze gedachte is de stem op het CDA een hele goede en waardevolle keuze. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.