Molenlanden dichtbij

De dorpsregisseur; het gezicht van de gemeente dichtbij!

De gemeente moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners. Elk dorp (en stad) krijgt daarom een dorpsregisseur, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over de dienst- verlening van de gemeente. De dorpsregisseur wijst je de weg!

Om onze manier van werken mogelijk te maken, ontmoeten we onze inwoners graag thuis of ergens anders in het dorp of per maart op een van de servicepunten. De inwoner kiest, de gemeente is flexibel.

De coalitie vindt dat inwoners snel bij de gemeente terecht moeten kunnen. Korte lijnen! Daarom introduceren wij de dorpsregisseur. Met één telefoontje meteen iemand aan de lijn die de inwoner wegwijs maakt. Of je nu wilt weten waar je terechtkunt voor je paspoort, of als je een mooi idee hebt voor je buurt. Medewerkers van de gemeente die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in het dorp staan gewoon met hun 06-nummer op de site. Niet doorverbinden, direct in gesprek.

Wethouders verbinden zich aan de dorpen en de stad door kernwethouders te benoemen.

Ambities uit ons verkiezingsprogramma:

  • Ondanks de gemeentelijke herindeling wil CDA Molenlanden werken aan een gemeente waarin iedereen gekend wordt en waarin de menselijke maat het uitgangspunt van beleid is (o.a. door kernwethouders en de dorpsreggiseur);
  • De dienstverlening van de gemeente Molenlanden aan haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven moet mensgericht, persoonlijk, transparant en efficiënt zijn;
  • De kwaliteit van de digitale dienstverlening aan onze inwoners wordt verder doorontwikkeld en verbeterd;
  • De gemeente Molenlanden moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen die niet digitaal vaardig zijn;
  • In de gemeente Molenlanden worden sevicepunten of ‘huizen van de gemeente’ gecreëerd, waar gemeentebestuurders en ambtenaren werken, elkaar kunnen ontmoeten en onze inwoners zich binnen een redelijke reisafstand kunnen melden voor vragen, gesprekken en voor het dienstenpakket van de gemeente. Deze ‘huizen van de gemeente’, kunnen ook de voormalige gemeentehuizen of de dorpshuizen zijn en zijn ook voor maatschappelijke activiteiten beschikbaar;
  • Veel inwoners vinden met moeite hun weg in alle regelingen, diensten en loketten van de gemeente. Iedere kern krijgt daarom een dorpsregisseur, waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over de dienstverlening van de gemeente op alle gebieden. Deze dorpsregisseur wijst de weg, geeft voorlichting, legt waar nodig contacten met andere instellingen en bemiddelt bij (dreigende) conflicten;
  • Voor klachten over de dienstverlening van de gemeente is er een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast is voor onze inwoners ook de Nationale Ombudsman toegankelijk;
  • Alle informatie van de gemeente is openbaar beschikbaar, tenzij het algemeen belang in het geding is;
  • De gemeente communiceert actief en in begrijpelijke taal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.