Eenzaamheid

Wij gaan voor verbinding tussen de generaties. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en (zorg)instellingen strijdt de gemeente tegen eenzaamheid.

We merken dat eenzaamheid een groot probleem is, onder ouderen, maar ook onder jongeren. CDA Raadsleden Jonette Korevaar en Anneke Hartog werken aan actieplan om dit probleem aan te pakken. Het plan gaat oa om een aantal praktische oplossingen om elkaar te helpen, zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen. Zo willen zij laten zien dat er meer mogelijk is dan men soms denkt of durft.

In hun plan staan oa de volgende punten:

 • Huisbezoeken: vrijwilligers gaan op bezoek bij alle oudere mensen
 • Activiteiten in beeld: In kaart brengen wat er allemaal gebeurd, verspreiden bij bijvoorbeeld de huisarts, internet en bijv. als insteekfolder bij huis-aan-huisbladen;
 • Actieve rol kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties.
 • Verbinding jong en oud: Jongeren die aan ouderen binnen dezelfde gemeente les geven over computer en I-pad;
 • Pact tegen eenzaamheid:
 • Eenzaamheid op de agenda: Zet eenzaamheid op de agenda en houd het op de agenda van gemeenteraad en college;
 • Ontmoetingsplaatsen: Gebruik bijv. de bibliotheek als ontmoetingsplaats om te lezen en internetten;
 • Kaartje: stuur een handgeschreven kaartje, een klein maar mooi gebaar.

Uit ons verkiezingsprogramma:

 • De gemeente Molenlanden sluit een lokale coalitie van burgers maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen en de gemeente tegen eenzaamheid.
 • In alle gesprekken met het sociaal team is aandacht voor eenzaamheid.
 • In de gemeente Molenlanden wordt door vrijwilligers huisbezoek aan ouderen uitgevoerd.

 • Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor hun naaste en daarom zal de gemeente bij het organiseren van de zorg altijd de mantelzorgers betrekken, de mantelzorgers ondersteunen en tijdig respijtzorg organiseren om te voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken.
 • Jaarlijks reikt de gemeente mantelzorgcomplimenten uit.

 • De Huizen van de Waard of Dorpskamers in onze gemeente vormen een belangrijke ontmoetingsfunctie en worden door de gemeente Molenlanden met behulp van vrijwilligers mogelijk gemaakt en ondersteund door het sociaal team. Waar nog geen Huis van de Waard of Dorpskamer is, zoekt de gemeente naar mogelijkheden om die samen met de lokale gemeenschap te starten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.