07 februari 2021

"Onhandig en niet rolvast.."

Onhandig en onvoldoende rolvast zijn de kwalificaties de CDA fractie koppelt aan de de rol van een raadslid bij de procedure voor (ver)gunning van het zonnewoud tijdens de bespreking donderdagavond bij de fysieke(!) raadsvergadering. Hieronder het betoog van Bouwe van der Weide:

Het is begin 2019 geweest dat we als raad spraken over “Grondgebonden zonnepanelen". We hadden hier een uitgebreide debat over en uiteindelijk kwam er een raadsbesluit. Er zat een kaart bij met de gebieden waar dit allemaal mogelijk was. Daarna kwam het “zonnepark aan de Groenewoudseweg” aan de orde. De fractie van het CDA verbaasde zich over de locatie en het moment. Hadden we niet onlangs een besluit genomen over “grond gebonden zon” , waarbij deze locatie niet voor kwam. Verder is het CDA niet tegen "zonneparken" in tegendeel. Deze locatie was volgens ons ongeschikt, omdat bij een groeiend dorp je de handen vrij moet hebben om te kunnen ontwikkelen.

Bij het raadbesluit over het zonnepark aan de Groenewoudseweg, was in de stukken te lezen dat er in de adviescommissie van Staatsbosbeheer een raadslid betrokken was. Ieder raadslid was hier dus mee op de hoogte. De “Verklaring van geen bezwaar” tegen het zonnepark aan de Groenewoudseweg werd aangenomen, zij het met 10 tegen 9 stemmen.

Gedurende de zomervakantie kwam een raadslid met een integriteitkwestie vanwege het feit dat er een naar zijn idee een ander raadslid het proces van deze “Verklaring van geen bezwaar” had beïnvloed.

Integriteit is belangrijk. Zorgvuldigheid ten aanzien van integriteit is een groot goed. Er loopt een dunne lijn tussen integriteitschending en verdachtmaking.

De burgemeester deed samen met de Griffie een onderzoek naar dit raadslid. De uitslag was, dat het weliswaar niet handig was geweest van het raadslid om in die adviescommissie te gaan zitten maar dat het raadslid niets fout had gedaan.

De raad vond het nodig om een vervolg onderzoek te doen. Op hetzelfde moment wilde de meerderheid van de raad het genomen besluit over het zonnepark terugdraaien. Met andere woorden het raadslid werd al veroordeeld nog voor het onderzoek gestart was.

Het CDA vindt dat je zo niet kunt besturen. Een overheid moet betrouwbaar zijn.

Volgens het CDA kunnen we de volgende lessen leren uit het Bing rapport.

  • De gemeentelijke organisatie moet zich realiseren dat het onhandig is wanneer een 'duurzaamheidsmakelaar' een personele unie heeft met de functie beleidsambtenaar.
  • De aanbesteding via het Staatsbosbeheer was ook een leerschool voor het SBB . Er was onvoldoende zicht op het aanlooptraject.

Het raadslid dat beticht werd van het schenden van de integriteitsregels, weet dat hij onhandig is geweest. Onduidelijk en niet rolvast wat het vertrouwen ondermijnt, Maar er was geen sprake belangverstrengeling.

Tenslotte, niemand is onfeilbaar. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”

afbeelding: Sunvest

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.