...een Zeewolde dat durft te werken aan groei en ontwikkeling

Groei en ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van de leefomgeving zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Beide aspecten zijn van belang voor het welzijn en kansen voor iedereen. Zeewolde heeft een groot, mooi, ruim en aaneengesloten buitengebied. Ons buiten gebied is een jong polderlandschap met een schaal en maat die elders in Nederland vrijwel niet te vinden is. Moderne agrarische bedrijven met goede agrarische ondernemers die op een economische en een zeer duurzame wijze produceren.

Zeewolde ‘verdunt’ qua gemiddelde woningbezetting.
Het aantal éénpersoonshuishoudingen groeit, maar ook veel jongeren trekken (al meerdere jaren) weg uit ons dorp. Ze gaan studeren of vinden werk elders. Deze leeftijdsgroep van 15-25 jaar laat Zeewolde vaak achter zich. Het gevolg kunnen we zien bij sportverenigingen (veel verloop), maar ook de middenstand verliest koopkracht. En zeker de 12 basisscholen verliezen aanwas van kinderen: Er is verlies van leerlingen op de scholen in Noord en Horsterveld, terwijl de scholen in de Polderwijk een sterke aanwas tellen. Dit heeft ook gevolgen voor de bezetting van de middelbare school!

Het CDA stelt alles op alles om de middelbare school voor Zeewolde te behouden!
Rond 2010 hebben we dit onderwerp (als CDA) al aangekaart in de gemeenteraad. Enerzijds moeten we bouwen voor de jongeren, die Zeewolde niet willen verlaten, anderzijds voor degenen, die b.v. na hun studie weer in ons dorp willen gaan wonen. Ook de 30-40-jarige ex-Zeewoldenaren zouden, na een ‘stadse periode’, best terug kunnen komen naar Zeewolde: we beschikken over ruimte, groen en een goed klimaat voor
opgroeiende kinderen (binnenkort een nieuw zwembad, maar ook een mooie atletiekbaan, etc.) De aantrekkingskracht van Zeewolde kan hoog zijn voor deze ouders. Het CDA heeft destijds al de suggestie gedaan om de vertrekkende jongeren te ‘volgen’ en ze te bewegen om terug te keren naar Zeewolde.

Het CDA wil dat de ambities weer opgeschroefd worden en dat er gewerkt wordt aan een toekomst waar we wat aan hebben. Als een gemeente op “de rand van de Randstad” en naast een bijna uitontwikkelde regio Noord-west Veluwe hebben we goede kaarten, en goede kaarten moet je inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.