...een Zeewolde dat durft te werken aan groei en ontwikkeling

Groei en ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor de kwaliteit van de leefomgeving zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Beide aspecten zijn van belang voor het welzijn en kansen voor iedereen. Zeewolde heeft een groot, mooi, ruim en aaneengesloten buitengebied. Ons buiten gebied is een jong polderlandschap met een schaal en maat die elders in Nederland vrijwel niet te vinden is. Moderne agrarische bedrijven met goede agrarische ondernemers die op een economische en een zeer duurzame wijze produceren.

Het dorp Zeewolde heeft in potentie ook een goed ontwikkelde kern. Dat betekent echter wel dat er in alle gedeeltes van Zeewolde gekeken moet worden naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Nu is in elke wijk een andere gemiddelde leeftijd. Alleen op deze manier ben je klaar voor de toekomst waar mantelhulp steeds belangrijker wordt en scholen ook in Zuid open kunnen blijven.

Als jongste dorp in Nederland neemt zij nog steeds een bijzondere positie in. Het pionieren is wellicht achter de rug, maar het vraagt nu wel om de juiste inzet voor een verdere ontwikkeling van de dorpskern. Daar is een nieuwe vorm van pionieren gewenst.

Het CDA wil dat de ambities weer opgeschroefd worden en dat er gewerkt wordt aan een toekomst waar we wat aan hebben. Als een gemeente op “de rand van de Randstad” en naast een bijna uitontwikkelde regio Noord-west Veluwe hebben we goede kaarten, en goede kaarten moet je inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.