De Leefomgeving

Groei  en  ontwikkeling  zijn  belangrijke  voorwaarden  voor  de  kwaliteit  van  de leefomgeving  zowel  binnen  de  bebouwde  kom  als  in  het  buitengebied.  Beide  aspecten zijn  van  belang  voor  het  welzijn  en  kansen  voor  iedereen.  Zeewolde  heeft  een  groot, mooi,  ruim  en  aaneengesloten  buitengebied.  Ons  buiten  gebied  is  een  jong polderlandschap met een schaal en maat die elders in Nederland vrijwel niet te vinden is.  Moderne  agrarische  bedrijven  met  goede  agrarische  ondernemers  die  op  een economische en een zeer duurzame wijze produceren. Dat moet tenminste zo blijven. Zeewolde heeft ook een goed ontwikkelde kern. Als jongste dorp in Nederland neemt zij nog steeds een bijzondere positie in. Het pionieren is wellicht achter de rug , maar het vraagt nu wel om de juiste inzet voor een verdere ontwikkeling van de dorpskern.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.