Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn van oudsher belangrijke, stabiele dragers van onze economie. In  Nederland werken 2,6 miljoen werknemers in een familiebedrijf en ca. 60% van alle bedrijven is 
een familiebedrijf. In vrijwel elke gemeente zijn familiebedrijven te vinden. Van plaatselijke winkelier tot  internationaal opererende onderneming, vaak lokaal geworteld en maatschappelijk sterk betrokken.  Op lokaal niveau leveren familiebedrijven een grote bijdrage aan de leefbaarheid van een stad of dorp: als werkgever maar bijvoorbeeld ook als sponsor van het verenigingsleven of door zich in te zetten voor een stichting of goed doel.  
Wat familiebedrijven uniek maakt, is dat het familiebelang en het bedrijfsbelang samenkomen in de ambitie om het bedrijf door te geven aan de volgende generatie. Niet de winst, maar de 
financiële degelijkheid en vooral de continuïteit staan voorop.   Familiebedrijven kenmerken zich bovendien door een hoge mate van zelffinanciering, doorstaan economische crises beter en slagen erin personeel langer vast te houden. Dát type ondernemerschap wil het CDA koesteren. Landelijk, door het faciliteren van een soepele en wel voorbereide bedrijfsoverdracht, o.a. met periodieke informatie en communicatie, en via de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, die van belang is voor continuïteit en werkgelegenheid.  

Maar ook in Zeewolde wil het CDA dat we binnen ons economisch beleid meer aandacht hebben voor familiebedrijven en hun bijzondere positie.  
Bijvoorbeeld door:  
- het verzamelen van data en kennis over de familiebedrijven in onze gemeente;

- te investeren in de relatie met familiebedrijven en hen te helpen hun netwerk te versterken;

- de dienstverlening van onze gemeente richting ondernemers ook af te stemmen op de behoeftes van familiebedrijven;

- familiebedrijven waar mogelijk te ondersteunen met bedrijfsopvolging en bedrijfsvernieuwing, om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid en digitalisering;  
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.