Het winkelgebied

Zeewolde is er bij gebaat dat het een bruisend en aantrekkelijk centrum heeft waar onze inwoners graag willen komen en recreëren. Een sterke middenstand heeft ook voldoende parkeerplaatsen en een gemêleerd winkelaanbod. Daar de economische omstandigheden veroorzaken dat het centrum niet groeit maar langzaam leegloopt, moeten we er alles aan doen om de Centrum te versterken. Het Centrumplan is daar een goed hulpmiddel bij.

Het CDA is dan ook van mening dat al de activiteiten die mogelijkerwijs in het centrum geconcentreerd kunnen worden, daar ook de mogelijkheid voor kunnen krijgen.

We werken graag samen met de winkeliersvereniging om initiatieven te ontwikkelen en uit te werken. Maar die winkeliers kunnen moeten het wel hebben van een bevolking die bereid is om bij hen te komen kopen. Tegelijkertijd hebben de inwoners en huizenbezitters van Zeewolde een bruisend winkelcentrum nodig om de waarde van hun huis op peil te houden. De gemeentelijke overheid heeft tot taak de condities waaronder winkeliers kunnen ondernemen optimaal te doen zijn. De winkelier zal als ondernemer mee moeten met de nieuwe economie. Daar past ook wat het CDA betreft zondagsrust bij en de vrije keuze van de ondernemer voor zijn openingstijden.

Het omgevingsplan van het centrum moet voldoende flexibiliteit bevatten.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.