Datacenter

Bijdrage debat Datacenter door fractievoorzitter Bouwe van der Weide 
Voorzitter: Voor ik aan de inhoudelijk bespreking van de plannen rond het datacenter kom, ga ik in op de de setting en de positie van het CDA over dit onderwerp
 Doordat er al eerder interesse was getoond door een andere partij voor Zeewolde als vestigingsplaats hebben wij als raad al uitgebreid informatie gedeeld over wat een datacenter inhoud. Bij die gelegenheid werden wij voorgelicht over de hoedanigheid van een datacenter.
Mede hierdoor zijn er vanaf het begin kantekeningen en kritische vragen gesteld over de voorwaarden waaronder een datacenter in Zeewolde gerealiseerd zou kunnen worden. 
Op basis daarvan is een principe besluit genomen en zijn we nu op dit punt aanbeland. Wij zijn van mening dat de Raad volledig in staat is een uitspraak te doen over het voorgenomen bestemmingsplan besluit. 

Voorzitter , dan naar de inhoud:  Vanaf de eerste presentatie van dit plan zijn wij in de grondhouding positief over de komst van dit datacenter. Dat wij in de periode van eind 2019 tot nu wel hebben getwijfeld en onze bezorgdheid over onder andere de problemen die zich bij het datacenter in Middenmeer voordeden, en die in de media één op één op de ontwikkeling in Zeewolde werden geplakt, over de ruimtebehoefte en de grote van een hyperscale datacenter. Bij projecten van deze omvang is de procedure ingewikkeld en voor niet ingewijden wellicht ondoorzichtig. Het is echter een keuze geweest de procedures op deze wijze in te richten voor de definitieve besluitvorming. Ik kom daar nog op terug.
Echter, ons college heeft ons als raad steeds goed geïnformeerd. Het college heeft ook als tussenstap nog een Voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd, om voor dit proces een zorgvuldige route te hanteren. Bij dit proces zijn alle overheden betrokken mede omdat er een nationale nota datacenters  was ontwikkeld op basis waarvan deze partij belangstelling kreeg voor Zeewolde. Dus landelijk, provinciaal en de gemeente Zeewolde. 
Dan over het datacenter in het algemeen. In deze zich snel ontwikkelende technologische tijd zijn datacenters niet meer weg te denken.  Ik noem even wat toepassingen:
-    Het betalingsverkeer in winkels en dergelijken.
-    De bedrijf PC en laptops. Zoals de administratie pakketten en natuurlijk het op afstand communiceren zoals we veel deden afgelopen corona tijd. Ook al omdat we natuurlijk geen papier willen verspillen dus papierloos, dus met data.
-    De TV met de streaming diensten zoals bijvoorbeeld Netflix.
-    De medische dossiers van huisarts, ziekenhuis, specialist en tandarts;
Ik zou nog wel even door kunnen want er zijn nog veel meer toepassingen.
Al onze foto’s en filmpjes die we “in de cloud opslaan” . Dat neemt een enorm deel van de data in beslag. 
Maar last but not least wil ik toch nog wel de sociale media noemen. Bijvoorbeeld Facebook van eigenaar Meta. Ons onderwerp van gesprek.Er is denk ik niemand hier in de zaal die geen gebruik maakt van dit medium.
Bij de start van dit project hebben we als raad een aantal voorwaarden gesteld :
-    En een belangrijk punt voor het CDA : Goede regeling voor de huidige grondgebruikers: Onze agrariërs. Dit heeft voor zover bekend tot tevredenheid plaatsgevonden. Er zijn al een paar op hun nieuwe lokatie.
-    Goede inpassing in het bestaande landschap. Bij het huidige voorstel is dit goed ingepast met veel groen, waterpartijen en afstand. Van deze aangevraagde ruimte wordt 1/3 bebouwd door de gebouwen van het datacenter juist om het landschappelijk in te passen.
-    Onderzoek en benutting van de kansen voor duurzaamheid en energie, dus gebruik van rest warmte. Dit is bij hun vestiging in Odense, Denemarken al gerealiseerd. Het onderzoek hier laat tot op dit moment zien dat dit zeer kansrijk is. Ook al zal de gemeente Zeewolde zelf daar nog infra voor moeten faciliteren of realiseren.
-    Uitbreiding eigen bedrijventerrein met 38 ha voor lokale bedrijven en nieuwe economische bedrijvigheid.Dat wordt dus met dit plan ook gerealiseerd en hadden we nooit op zo korte termijn kunnen realiseren zonder dit plan voor het datacenter.
-    Kansen voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. De komst van het datacenter zal zowel de indirecte als de directe arbeidsmarkt een boost geven. Dus goed voor onze MKB.
-    Lokale maatschappelijke betrokkenheid. Het is voor dit bedrijf van belang zich maatschappelijk in hun werkgebied te manifesteren. Meta met hun community program laat dat  zien in hun vestigingsplaatsen in Zweden en Denemarken. 
De in de procedure naar voren gehaalde MER geeft, na uitgebreide advisering en aanpassing op de kritiekpunten, een positief beeld. Als extra werd door de MER gevraagd minimaal 10 h grondgebonden zonnepanelen te plaatsen. Meta heeft hier in toegestemd.
Voorzitter: De 166 zienswijzen zijn allemaal tot in detail beantwoord. Ook de vragen die niet ter zake waren, werden in de meeste gevallen uitgebreid beantwoord. Daarmee wordt o.i rechtgedaan aan de vele vragen en gevoelens die in de gemeente leven over het voorgenomen bestemmingsplan besluit voor het datacentrum. Door de opgenomen regels t.a.v. van milieu en inpassing wordt binnen passende kaders voldaan aan de beperking van de milieubelasting. Wellicht kan de portefeuillehouder de impact van dit datacentrum op de RES verplichtingen en energie neutraliteit nog verder toelichten.   
Het datacenter zal een eigen, extra aansluiting krijgen op het hoofdnetwerk van Tennet. Ze bouwen die zelf. Zoals ik eerder aangaf was Zeewolde interessant voor datacenter vanwege het onderstation aan de Bloesemlaan. Meta heeft voor een eigen aansluiting gekozen. Dat betekent dus dat we geen vermogen op het net tekort komen ten  opzichte van de oude situatie. Een ander groot voordeel is dat we wel meer ruimte krijgen om via dit station terug te leveren. Goed voor de ondernemers die meer zonnepanelen willen plaatsen. 
Een aspect wat zeker nog benoemd mag worden, zijn de opbrengsten van dit project voor de  financiele postitie van de gemeente: 
1:  is de het bedrag aan leges dat wij als gemeente voor dit project gaan ontvangen. Wat onze ‘spaarpot’ weer mooi gaat vullen. 
2:Laten we niet vergeten dat we door dit soort injecties projecten als atletiekbaan, zwembad, sporthal en een injectie in onze sportverenigingen kunnen veroorloven.3:Verder zal het de gemeentelijke OZB inkomsten aanzienlijk gaan verhogen en daar profiteren we ook weer met z’n allen van.

Voorzitter: samenvattend ziet het CDA in het voorliggende besluit over het bestemmingsplan kans voor de verdere ontwikkeling van ons dorp. De realisatie van de energie-hergebruik is daarbij een belangrijke parameter. De kansen dienen vertaald te worden in duidelijke en traceerbare afspraken over de realisatie van de toezeggingen en de voorwaarden incl handhaving van de afspraken. Een deel van deze afspraken zal in andere overeenkomsten worden vastgelegd. Graag horen wij van de portefeuille houder de stand van zaken op dat gebied.   
Als laatste wil het CDA onze ambtenaren en wethouders bedanken voor hun tomeloze inzet bij dit project. Dank u voorzitter.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.