Egge Jan de Jonge

Wethouder

Mijn naam is Egge Jan de Jonge (1979), ik ben getrouwd en heb twee dochters en mijn vrouw is zwanger van de derde. Ik ben geboren in Bennekom op de Veluwe en opgegroeid in Wageningen. Na het behalen van mijn atheneum diploma ben ik militaire bedrijfseconomie gaan studeren op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na mijn afstuderen in 2000 heb ik als officier bij de Infanterie verschillende functies vervuld zoals pelotonscommandant, compagniescommandant en meerdere staffuncties.  In mijn laatste functie was ik als majoor adviseur voor Commandant Landstrijdkrachten op het gebied van Innovatie.  Dit was een geweldig mooie functie waar ik veelvuldig in aanraking kwam met het Midden en Klein bedrijf in Nederland. Hier heb ik al gezien dat bijna elk bedrijf op zijn of haar manier continu bezig is om te innoveren. Dit kan zijn door technische aanpassingen aan de producten of door een andere manier van organiseren.  Door mijn wisselende plaatsingen in Nederland en doordat mijn vrouw in Ermelo werkt zijn wij in begin 2011 in Zeewolde komen wonen.

Vorig jaar ben ik lid geworden van het college van B&W als wethouder Economie, Duurzaamheid en Recreatie. Dit nadat ik in de jaren daarvoor als fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad had gezeten. Vanaf het moment dat ik in de raad kwam tot op dit moment raak ik steeds meer onder de indruk van de inwoners en bedrijven die wij in onze schitterende gemeente hebben. Wij zijn een jong dorp waar zo veel mogelijk is door onze drie unieke kenmerken Rust, Ruimte en Groen.

Ik wil me ook in de komende jaren blijven inzetten voor een beter Zeewolde. Dit is voor het CDA betreft een dorp waar onze jeugd de toekomst moet krijgen die ze verdient. Dat betekend dat we moeten werken aan het terughalen van dertigers zodat we een jonge gemeente blijven. Dit betekend ook dat er een duidelijke verjonging in de gemeenteraad zal moeten komen. Op dit moment bestaat deze voornamelijk uit mannen van middelbare tot hoge leeftijd. Het CDA is als enige partij in staat gebleken om deze verjonging ook zichtbaar te maken. Ik ben trots als lijsttrekker van deze jonge club te mogen optreden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.