Bereikbaar Zeewolde

Veilige wegen in het buitengebied voor autoverkeer, landbouwverkeer en fietsers is een voorwaarden. Het onderhoud vraagt grote aanpassingen ook van de bermen en de bomen in de bermen om de kosten beheersbaar te houden. De beeldkwaliteit blijft daarbij bepalend.

Centrum bereikbaarheid en vrij parkeren zijn voorwaarden om het nieuwe Winkelhart een kans te geven.  

Goede en veilige fietsverbindingen en een vaste oeververbinding voor onze schooljeugd en de toeristen dragen bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het dorp.

Digitale bereikbaarheid

Het CDA zal blijven pleiten voor een oplossing voor de ondernemers en particulieren in het buitengebied die nu onvoldoende toegang hebben tot het digitale net. Dit is in deze tijd niet acceptabel en ook de provincie en het rijk zal daarin een verantwoordelijkheid hebben. Het CDA zal zich ervoor inspannen om kabelbedrijven bij de bouw van het windpark te betrekken zodat er vroegtijdig gekeken kan worden om iedereen aan te laten sluiten op glasvezel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.