Bereikbaar Zeewolde

Veilige wegen in het buitengebied voor autoverkeer, landbouwverkeer en fietsers is een voorwaarden. Het onderhoud vraagt grote aanpassingen ook van de bermen en de bomen in de bermen om de kosten beheersbaar te houden. De beeldkwaliteit blijft daarbij bepalend.

Centrum bereikbaarheid en vrij parkeren zijn voorwaarden om het nieuwe Winkelhart een kans te geven.  

Goede en veilige fietsverbindingen en een vaste oeververbinding voor onze schooljeugd en de toeristen dragen bij aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het dorp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.