Flip Tepper

10. Kandidaat

Wat ik belangrijk vind is dat:

  • de samenleving weer meer verdraagzaamheid vertoont
  • degenen, die het goed hebben meer omkijken naar degenen, die het minder goed hebben
  • niet alleen 'de brutalen de halve wereld hebben', maar dat er ook geluisterd wordt naar degenen, die zich minder roeren.


en meer voor de komende 4 jaar op Zeewolde toegespitst:

  • dat Zeewolde zijn aandeel levert in het opheffen van de woningnood in onze mooie woonplaats. Waarbij Zeewolde wel een compacte woonplaats blijft, dus geen uitbreiding richting Harderwijk (excentrisch gelegen t.o.v. de kern van Zeewolde.
  • dat de gemeente de inwoners, die het nodig hebben, weet te bereiken met de minimaregelingen, zodat deze iets gemakkelijker kunnen leven. (uit de cijfers blijkt dat ongeveer 50% van de mensen, die het aangaat, van deze regelingen gebruik maakt)
  • dat er snel gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden om tijdelijke (tot 15 jaar) huisvesting te plaatsen voor jongeren, gescheiden mensen, daklozen, etc en dat niet alleen voor mensen, die uit beschermd wonen komen.
  • dat de gemeente de gevolgen van de zgn 'armoedeval' (het verschijnsel dat, als je 130% van het minimum verdient dit tot gevolg heeft dat je netto minder overhoudt dan iemand die op het minimum zit) probeert te repareren.

Met vriendelijke groet,
Flip Tepper


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.