Vaste oeververbinding met het oude land

In 2011 heeft het CDA, aan de hand van een idee van een inwoner van Zeewolde het initiatief genomen en het College de bouw van een fietsbrug naar Ermelo voorgesteld. Een fietsbrug met een beweegbaar brugdeel boven de vaargeul.  Het CDA is het met de dagelijkse pontgebruiker eens dat een weersgevoelige pont met openingstijden wellicht een mooie nostalgische gedachte in zich heeft, maar ook een achterhaald concept is. Het werpt belemmeringen op voor de mensen en uiteindelijk past het niet bij een Zeewolde van deze tijd. Het is duidelijk dat inwoners en bedrijven aan beide zijden van het water belang hebben bij een vaste oeververbinding, om zonder belemmeringen heen en weer te kunnen. En om niet te vergeten: naast de inwoners en bedrijven gaan er dagelijks honderden scholieren van Zeewolde naar Harderwijk en Ermelo. Een fietsbrug, eventueel uitgebreid met een rijbaan voor de ambulance, zodat zij veel sneller bij het ziekenhuis in Harderwijk kunnen komen, is werkelijk een zeer nuttig initiatief. Inmiddels heeft het onderzoek van de Provincie uitgewezen dat er op dit moment geen financiële dekking is voor de fietsbrug. Het CDA zal daar waar er mogelijkheden komen kijken hoe we de vaste oeververbinding kunnen realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.