…een Zeewolde dat durft te zoeken naar verbindingen tussen jong en oud

Waar zit de kracht van de samenleving in Zeewolde en wat kunnen we of willen wij als CDA hiermee?  

Van oudsher heerste er een sterke pioniersgeest, die mensen verbond, waardoor in gezamenlijkheid de samenleving werd vormgegeven. Samen de schouders eronder! Hoe komen wij in Zeewolde tot meer samen-leven, een dorp waar men, voorbij de eigen ‘bubble’, ziet en doorheeft wat er in de nabije omgeving speelt? Het elkaar (fysiek) ontmoeten is belangrijk voor een gezonde samenleving. Dit vraagt om een andere “mindset”. Het doel is om mensen in beweging te brengen, samen te brengen, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen in de maatschappij.

Het CDA vindt het belangrijk, dat elke inwoner van Zeewolde een betekenisvolle plek heeft in de samenleving, elkaar tot steun is in het groot en het klein. Het zou mooi zijn, wanneer zo een ieder staat of terugkomt in eigen kracht. Ook als mantelzorger moet men kunnen blijven participeren in de samenleving. Ook al betekent dit, dat, de door de gemeente, vergoede zorg uitgebreid moet worden om de mantelzorger (meer) te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer (denk b.v. aan de arbeidsmarkt). Dit is een noodzakelijke investering in het gehele gezin of netwerk van de zorgvrager om deel te kunnen blijven uitmaken van de maatschappij. Wat daarbij zou helpen is het zoeken naar verbindingen. Het CDA wil in gesprek met verenigingen, organisaties, scholen etc. om ‘mensen verbindende’ initiatieven te inventariseren, te creëren en te faciliteren. Er zijn al veel, goede, lokale kleinschalige initiatieven, waar we weinig weet van hebben en die in de spotlights mogen staan. Ze kunnen andere verenigingen er toe brengen om eigen initiatieven te ontwikkelen en mensen, jong en oud, te enthousiasmeren om er aan deel te nemen.

Een maatschappelijke stage (van middelbare scholieren) zou niet alleen tijdens evenementen kunnen worden ingevuld, maart juist in het intermenselijke contact, zoals bijvoorbeeld in het informele zorgcircuit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.