Klaas van der Knaap

15. Kandidaat

Sinds vele jaren ben ik actief betrokken bij het CDA-werk. Aanvankelijk ben ik begonnen als bestuurslid. Later heb ik namens CDA deel uitgemaakt van de Commissie Beroep en Bezwaar van de Gemeente Zeewolde. Vervolgens heb ik een aantal jaren de Steunfractie geleid. En nu richt ik me vooral op het CDA-S(enioren), zowel provinciaal als landelijk.

Als voorzitter van onze plaatselijke PCOB en als lid van de diaconie voel ik me nauw betrokken bij zaken die de ouderen aangaan. Een belangrijk vertrekpunt is namelijk: Wat kan ik bijdragen aan deze samenleving. Vanuit mijn vrijwilligerswerk kan ik inzichten en kennis aandragen / inbrengen. Dit om de maatschappij en de politiek van dienst te zijn.

Veel mensen hebben op veel terreinen nog geen gelijke kansen. Veel mensen zoeken een passende woning, qua ruimte en betaalbaarheid. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.