Sociale woningbouw

De sociale woningbouw zal vooral tot stand komen door de woningbouwcoöperaties.  Onze Rijksoverheid heeft voor de komende jaren een groot beslag gelegd op de mogelijkheden die Woonpalet ons dorp kan bieden, derhalve is het CDA van mening dat samenwerking gezocht  moet  worden  met  andere  coöperaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.