Sociale woningbouw

De sociale woningbouw zal vooral tot stand komen door de woningbouwcoöperaties.  Onze Rijksoverheid heeft voor de komende jaren een groot beslag gelegd op de mogelijkheden die Woonpalet ons dorp kan bieden, derhalve is het CDA van mening dat samenwerking gezocht  moet  worden  met  andere  coöperaties.

Het CDA stelt dat Zeewolde best kan groeien zonder het verlies van de karakteristieken van ons dorp. Bij voorkeur moet deze groei in Zuid plaatsvinden. Ook moet er plaats zijn voor zgn. pauzewoningen (tijdelijke woningen voor daklozen en gescheiden mensen) en mogelijkheden voor beschermd wonen. Het overstijgende thema voor Zeewolde lijkt dan ook: ‘versnelde bouw’, niet langer aarzelen met locaties en gevarieerde bouw. Dit moet zowel via sociale huur als via goedkope bouwprojecten. Dit laatste zou via studio’s en ‘small’ houses projecten voor jong en oud moeten kunnen komen. Ook het samen bouwen op boerenerven of het initiatief zoals ‘ De Knarrenhof’ zijn kansrijk. Het gaat om ‘denken buiten de gebaande paden’.

Deze ontwikkeling kan zich ook voordoen in Harderhaven: binnen de gemeente Harderwijk zijn gedachten geuit om hier op het gebied van Zeewolde woningbouw te realiseren. Het is de moeite waard om te onderzoeken of er een visie ontwikkeld kan worden voor de plaats van het huidige gemeentehuis, brandweerkazerne, gemeentewerf en politiebureau. Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de duurzaamheidseisen. Een berekening zou kunnen uitwijzen, dat het gemeentehuis (incl. de gemeentewerf en de politiepost) beter verplaatst zou kunnen worden naar elders. Waarna de vrijkomende plek een woonbestemming zou kunnen krijgen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.