Verkiezingsprogramma GR 2018-2022

De grootste opgave van de gemeente Zeewolde is het zorgdragen voor het welzijn van haar inwoners. Welzijn in de vorm van geluk, tolerantie, uitdagingen en voorzieningen. Echter is deze welvaart niet vanzelfsprekend. In een snel veranderende wereld van verstedelijking hebben kleinere gemeenten het moeilijk en zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om leegstand en krimp tegen te gaan. Dit omdat krimp en leegstand leiden tot het afnemen van het welzijn van de inwoners.

De afgelopen jaren is er voor wat betreft ruimtelijke ontwikkeling vastgehouden aan de vastgestelde structuurvisie 2022. In deze visie geschreven in de crisisjaren werd de focus verlegt van ontwikkelen naar beheren en werd alleen kleinschalige bouw toe gestaan naast het afmaken van de Polderwijk. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks de aantrekkende economie nog niet verder gekeken is naar hoe verder nadat de Polderwijk gereed is. Het inwoner aantal is in de afgelopen jaren wel gestegen maar dat heeft te maken met het inschrijven van de arbeidsmigranten in het gemeentelijk basissysteem en de komst van het Asielzoekerscentrum. Daarnaast is de gemeente Zeewolde steeds meer een normale gemeente geworden in de leeftijdsopbouw en krijgen wij ook te maken met vergrijzing. Nog steeds trekken jonge inwoners als ze gaan studeren weg uit de gemeente en komen deze onvoldoende terug naar het dorp als ze zich willen gaan vestigen.

Het CDA wil de ambities opschroeven en bouwen aan een aantrekkelijk en waardevol Zeewolde. Dat is een Zeewolde dat sterk genoeg is om steeds weer nieuwe kansen te pakken en te creëren.

Het dorp moet en kan zich dan blijvend vernieuwen en aanpassen aan de tijd en de veranderende wensen van haar inwoners. Dat is een Zeewolde waar bijvoorbeeld het verdwijnen van evenementen zoals het Oogstfeest, Sailwolde of Slick Outdoor, opgevangen wordt door nieuwe activiteiten die passen bij deze tijd. Dat is een Zeewolde met volle basisscholen en een gemeenschap die groot genoeg is om een middelbare school tot en met zes VWO en een eigen huisartsenpost te hebben. Dat is een Zeewolde waarin de huizenprijzen stabiel zijn en men graag wil komen wonen. Zeewolde is kansrijk op veel gebieden. Denk maar eens aan de natuur, de vrijheid, de rust, de gemeenschapszin, de ligging van ons dorp in het midden van Nederland en aan de grote hoeveelheid aan wateroppervlak.

Dat is een Zeewolde waar bedrijven zich willen vestigen door de enorme kansen die onze gemeente heeft. Denk aan het Trekkersveld en het Horsterparc, waar bedrijven wel voor kiezen in plaats van weggaan. En denk eens aan de groei van het aantal banen in ons dorp, aan de groeiende bevolking, waardoor veel voorzieningen zich kunnen ontwikkelen. Denk ook eens aan ons winkelcentrum dat gewoon bezet kan zijn met winkels die mensen trekken, waar een voldoende en goed functionerende parkeergelegenheid is. Mits het verzorgingsgebied van deze winkels toeneemt en dat kan alleen maar door groei van de gemeente. Zeewolde kan nog zoveel meer zijn, maar dan moeten we wel aan de slag. Dat betekent de handen uit de mouwen en het lef hebben om ergens voor te durven gaan. Ons dorp is nog maar net dertig jaar oud en dat betekent dat er nog een heleboel te bereiken is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.