Evenementen

De gemeente schept de voorwaarden dat bewonersgroepen, verenigingen of andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij fondsenwerving. Daarmee komt ook meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. Het lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft hiervoor trainingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.