Duurzaam Zeewolde

Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit voor de teruggave van landbouwgrond aan de natuur.

Zeewolde staat bekend als één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. Toch zal er bij ons nog een extra slag nodig (en mogelijk) zijn.
De komst van het Datacenter geeft wellicht ook mogelijkheden voor het gebruiken van de restwarmte. Uitbreiding van de restwarmte lijkt een goede optie. (stadsverwarming)
• De verlichting en verwarming van openbare gebouwen (scholen, kantoren, etc.) kan mogelijk wat efficiënter. Bijv. in het weekend of tijdens vakanties.
• Zeewolde heeft een uitstekend netwerk aan fietspaden. Deze mogen wel wat meer gebruikt worden. Ook zouden er meer fietsenstallingen gebouwd moeten worden bij bushaltes.
• De wenselijkheid van een kleine vrijwilligersbus (Zeewoldehopper) beoordelen. Als een soort buurtbus zou deze bus kleine afstanden in Zeewolde kunnen overbruggen voor een aantal doelgroepen.
• Zonnepanelen kunnen nog steeds toegevoegd worden. Maar dan eerst op de daken, niet op landbouwgronden.
• Er dient gestreefd te worden naar langjarig samenhangend milieu- en klimaatbeleid t.a.v. de agrarische sector. (Niet het ene jaar een maatregel voor dit en een volgend jaar weer voor dat)
• De gemeente dient een helder beleid t.a.v. de energietransitie te voeren en zich daarbij voorwaardenscheppend op te stellen en faciliteren waar mogelijk.

De overgang naar elektrische transportmiddelen vragen op aansluiting aan het stroomnet en oplaadpunten. De nieuwe oplaadpunten zijn bi voorkeur publiek en zodanig gelokaliseerd dat ze makkelijk toegankelijk zijn en voor openbaar gebruik.  Slimme tariefsystemen bevorderen het medegebruik van palen in de woonwijken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.