Een plek voor samenleven

Het CDA benadrukt het belang van het maatschappelijk initiatief. Buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: allen leveren ze een unieke bijdrage aan de samenleving. Het maatschappelijk middenveld zorgt voor binding en verbinding. Het vormt het cement van de samenleving.

Het CDA wil dat de verenigingen een centraal loket binnen het gemeentehuis krijgen waar ze met al hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Het CDA wil dat de Gemeente zorgt voor goede basisvoorzieningen voor de vele verenigingen en clubs binnen de gemeente. Hierbij wordt gedacht aan b.v. eigen visvijver voor de visclub en een onderkomen voor een eventueel veteranencafé.
Daarnaast stelt het CDA zich voor dat ‘Zeewolde live’ een garantstelling van de Gemeente krijgt voor een eventueel exploitatietekort.

CDA Iedereen een volwaardige plaats in Zeewolde.Ouderen hebben belangstelling voor jongeren.Jongeren gaan voor ouderen.De activiteiten in ons dorp moeten daar op insteken.De gemeente moet dat faciliteren.Zeewolde is ruim 30 jaar jong.Ouderen hebben daar als pioniers bij de opbouw hard aan gewerkt.Het CDA is daar trots op.Dat verplicht ons om voor hun belangen op te komen.Het CDA werkt aan opvang voor intramurale verpleegzorg.Het CDA werkt aan voorkomen van eenzaamheid, door ouderen in beeld te hebben.CDA spant zich in voor woningen voor ouderen in het centrum.In de wijken moet evenwicht zijn tussen jong en oud.Mobiliteit is een zorg voor ouderenHet CDA wil creatieve vormen van vervoer .Het station van Harderwijk en Nijkerk moet eenvoudig bereikbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.