Wim Klink

9. kandidaat / statenlid

Mijn naam is Wim Klink, geboren en getogen in Emmeloord. 

Ella is mijn partner en samen hebben wij 3 kinderen in de leeftijd tussen de 14 en 22 jaar.  Ik ben ondernemer in het buitengebied, waar ik samen met mijn medewerkers een bloembollen-akkerbouw bedrijf run.

In 1980 ben ik samen met mijn ouders in het buitengebied van Zeewolde komen wonen, als een van de eerste inwoners van Zeewolde.

In die tijd was er nog niets en waar nu de dorpskern staat, was toen een grote zandvlakte.   Door de toenmalige bewoners (pioniers) werden gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken.   Er moest een gemeenschap opgebouwd worden, Zeewolde moest bestuurd worden, maar ook vele maatschappelijke, kerkelijke en jongeren organisaties werden in die tijd opgericht.  Ik heb daar ook samen met andere bewoners een bijdrage in mogen leveren als bestuurslid van een jongeren vereniging en het CDJA.

In 35 jaar is er in Zeewolde veel gebeurd en veranderd, maar ook de komende jaren moet Zeewolde zich vernieuwen en aanpassen aan de tijd en de veranderende wensen en behoeften van haar inwoners.  Er komt de komende jaren veel op ons af, denk aan de “Zorg taken” die verschoven worden van nationaal naar regionaal niveau.  Toereikende huisvesting en verzorging van ouderen in ons dorp is urgent en nog vele andere onderwerpen die leven in de samenleving.  Een samenleving waarin  alle mensen meetellen en mee kunnen doen.   “Geen stilstand maar vooruitgang”  voor de samenleving daar wil ik mij ook, de komende periode voor  inzetten namens het CDA.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.