Rondweg rond dorp

Het CDA is van mening dat de hoofdverkeersstructuur van ons dorp helder, eenduidig en toekomstbestendig moet zijn. Een rondwegstructuur is daarvoor de meest geëigende oplossing. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.