Rondweg rond dorp

Het CDA is van mening dat de hoofdverkeersstructuur van ons dorp helder, eenduidig en toekomstbestendig moet zijn. Een rondwegstructuur is daarvoor de meest geëigende oplossing. 

Het CDA wil, na voltooiing van de verdubbeling van de Gooiseweg, samen met de Provincie naar het Rijk om de renovatie van de Nijkerkerbrug naar voren te halen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.