Carla van Dongen-van de Wiel

Fractielid

De afgelopen vier jaar dat ik deel uitmaakte van de gemeenteraad, stond ook onze gemeente voor veranderingen in de drie decentralisaties in het sociaal domein. Een hele uitdaging. 
Veel beleidsstukken die de raad passeren gaan over cijfers en feiten, maar als je in de zorg werkt weet je de situaties en gezichten achter de cijfers. Keuzes die gemaakt moeten worden moeten toepasbaar zijn in de praktijk. Dat maakt dat ik, Carla van Dongen, met mijn zorghart in de gemeenteraad iets voor met name de kwetsbare groepen wil betekenen. Naast raadslid, moeder van 4 (studerende) kinderen en getrouwd met een akkerbouwer, ben ik werkzaam als (Allerzorg)verpleegkundige in de wijk. 
Ik voel het als een belangrijke en ook mooie opdracht om de beleidsmatige kant te toetsen aan de werkelijkheid. Het is goed om in Zeewolde de verbindingen en samenwerking tussen de verschillende netwerkorganisaties op welzijnsvlak te zien en te versterken. We zijn nog zoekenden met elkaar maar uiteindelijk zullen we er met het organiseren van de zorg dichtbij beter uitkomen, maatwerk biedend, uitgaande van eigen kracht èn vangnet zijn voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. 
Daarvoor wil ik mijn oren, ogen en ‘voelsprieten’ gebruiken om te weten wat mensen in onze gemeente bezighoudt. Om een vertaalslag te kunnen maken naar de gemeentelijke politiek. Zo kan ik op een actieve manier inbreng blijven leveren in onze CDA kopgroep. Het verrijkt mijn beroep en ik hoop een steentje bij te dragen aan de Zeewolder gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.