Carla van Dongen-van de Wiel

2. Kandidaat

Sinds 2014 maak ik deel uit van de gemeenteraad. De afgelopen 4 jaren hebben voor de helft in het teken van Corona gestaan. Dit heeft veel te weeg gebracht en zal de komende tijd ‘zijn littekens tonen’. Ik zie dat mensen verder van elkaar zijn af komen te staan dan de anderhalve meter.

Samen-leven

Het verenigingsleven waar Zeewolde zo rijk aan is  heeft een knauw gekregen.  Inzet voor de komende tijd is de weg terug vinden naar het elkaar ontmoeten en vinden in gemeenschappelijke doelen, een mooie leefomgeving, de buurt, club, vereniging. Een samen-leven dat weer kan bruisen.

Zorghart

Keuzes die door de raad gemaakt moeten worden moeten toepasbaar zijn in de praktijk. Dat maakt dat ik, Carla van Dongen, met mijn zorghart in de gemeenteraad, iets voor met name de kwetsbare groepen wil betekenen. Veel beleidsstukken gaan over cijfers en feiten, maar als je in de zorg werkt weet je dat achter deze cijfers situaties en gezichten schuilgaan.  Ik wil er zijn voor mensen die niet alles op eigen kracht kunnen.

Moeder

Naast raadslid, moeder van vier volwassen en studerende kinderen die elders hun leven aan het opbouwen zijn, ben ik  getrouwd met een akkerbouwer en werkzaam als wijkverpleegkundige (Allerzorg)

Verbinding en Samenwerking

Ik voel het als een belangrijke en ook mooie opdracht om de beleidsmatige kant te toetsen aan de werkelijkheid. Het is goed om in Zeewolde de verbindingen en samenwerking tussen de verschillende netwerkorganisaties op welzijnsvlak te zien en te versterken, met name in deze tijd. Het is een hele zoektocht om het organiseren van de zorg dichtbij goed uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Maatwerk biedend, uitgaande van eigen kracht èn vangnet zijn voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Woningbouw zal de komende raadsperiode een belangrijk onderwerp worden. Het CDA wil dat er ook ruimte in de bestemmingsplannen komt voor initiatieven gericht op zorg, anders-wonen, een hospice…

Daarvoor wil ik mijn oren, ogen en ‘voelsprieten’ gebruiken om te weten wat mensen in onze gemeente bezighoudt. Om een vertaalslag te kunnen maken naar de gemeentelijke politiek. Zo kan ik op een actieve manier inbreng blijven leveren in onze CDA kopgroep. Het verrijkt mijn beroep en ik hoop een steentje bij te dragen aan de Zeewolder gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.